Tämä elämä -hanke: Osallisuutta ja välineitä nuorten ohjaukseen

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020. Euroopan sosiaalirahasto – Euroopan unioni. Metropolia Ammattikorkeakoulu – Metropolia University of Applied Sciences. Aalto-yliopisto. Helsingin yliopisto. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri.

Nuoret pelaavat tietokoneella peliä

Hanke on päättynyt 31.3.2020.

Tämä elämä -hankkeen (2017–2020) tavoitteena on tukea nivelvaiheessa olevia nuoria sekä ehkäistä syrjäytymistä. Hankkeen materiaalien avulla nuoret voivat pohtia omia vahvuuksiaan ja elämänsä valintoja mm. taiteen ja pelillisyyden keinoin. Hankkeessa on luotu mobiilipeli ja työpajamateriaali. Opinto-ohjaajat, opettajat ja yläkoululaiset ovat olleet mukana hankkeen moniammatillisessa kehitystyössä.

Hankkeen materiaalit

Tamaelama.fi

Tutustu tamaelama.fi-sivuilla olevaan Tämä elämä -työkalupakkiin. Se sisältää asiantuntijatekstejä, toiminnallisia harjoituksia sekä valmiita työpajoja.

Mobiilipelit

AppStoresta tai GooglePlay -kaupasta voit ladata ilmaisen Tämä elämä -sovelluksen, joka sisältää:

  1. Vahvuuspelin luonteenvahvuuksien pohdintaan
  2. Ryhmäpelin, jossa nuoret luovat oman pelihahmonsa sekä tekevät oman kysymyksen peliin. Vuorovaikutteista ryhmäpelipohjaa voidaan käyttää esimerkiksi koealueiden kertaamisessa.

Pelikortit

Ota käyttöön hankkeen Vahvuuskortit, Ammattikortit ja Harrastuskortit!

Tämä elämä -vahvuuskortit

Kolmivuotisen Tämä elämä -hankkeen päätoteuttajana oli Metropolia Ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto sekä Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri. Yhteistyökumppaneina toimii uusmaalaisia peruskouluja. Tämä yhteistyöverkosto mahdollisti monialaisen kehitystyön.

Hankekausi oli 1.4.2017-31.03.2020 ja sitä rahoitti Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Lisätietoja:

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Henkilötietojen käsittely hankkeessa: Tietosuojaseloste