Täsmäliikunta ja osteoporoosin ehkäisy

Hanke on päättynyt vuonna 2013.

Kansainvälinen tutkimus- ja kehitysyhteistyö Metropolia Ammattikorkeakoulun, Tampereen TULE- tutkimusryhmän ja Melbournen yliopiston Centre for Lifestyle and Preventative Medicine- tutkimuskeskuksen välillä

Täsmäliikunta ja osteoporoosin ehkäisy on Riku Nikanderin, TtT, ft, Suomen Akatemian rahoittama tutkijatohtoriprojekti vuosille 2011- 2013. Nikander väitteli kesäkuussa 2009 Jyväskylän yliopistosta työskenneltyään sitä ennen kuusi vuotta UKK-instituutissa Liikunta osteoporoosin ehkäisyssä -tutkimuskokonaisuudessa.

Nikanderin tutkijatohtoriprojektissa Metropolia Ammattikorkeakoulussa syvennetään kansainvälistä yhteistyötä Metropolian, UKK-instituutin ja Tampereen yliopiston TULE- tutkimusryhmän, Tampereen yliopiston ja Melbournen yliopiston, Western Hospitalin, Centre for Lifestyle and Preventative Medicine- tutkimusryhmän välillä. Yhteistyön syventäminen sisältää lukuisia yhteistyötutkimuksia, joista viimeisin on 5000 australialaisen väestötutkimus, jossa selvitettiin kävelyn yhteyttä murtumariskiin.

Jatkossa tavoitteena on suunnitella ikääntyvän suomalaisen väestön murtumia vähentävä tutkimuskokonaisuus. Tällä hetkellä tutkimuksessa mitataan mm. tietokonetomografian avulla luustoliikunnan vaikutuksia luun rakenteeseen. Merkittävää on, että luun rakenne saadaan analysoitua myös kolmiulotteisesti. Uusi tekniikka antaa erityisen tarkkaa tietoa liikunnan vaikutuksista lonkkamurtumien kannalta tärkeisiin luukohtiin. Tutkimuksen toisena osana on tarkoitus soveltaa uutta luun geometrian ja kuoriluun rakenteen analyysimenetelmää murtumien ehkäisyinterventiossa. Päämääränä on luoda kokonaan uusi menetelmä, joka ennustaa tulevia murtumia paremmin kuin perinteinen luuntiheysmittaus.

Tutkimuskokonaisuuden tavoitteena on myös selvittää liikunnan vaikutuksia luuytimen rasvapitoisuuteen. Luuytimen koostumus on uusi kiinnostava tutkimuskohde, sillä liikunnan aiheuttamat mekaaniset kuormitussignaalit saattavat vähentää rasvan määrää ja lisätä luumassaa. Tämä tapahtuu vaikuttamalla kantasolujen jakaantumiseen luuytimessä niin, että rasvasolujen aktiivisuus vähenee ja luusolujen aktiivisuus lisääntyy. Täten varhain aloitetun säännöllisen liikunnan merkitys luun rakenteelle voi olla aiemmin tiedettyä suurempi.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)