Terveellinen rakennus -hanke

Tekes

Hanke on päättynyt 30.11.2016.

Tekes - Digitaalinen uusi arvonluonti / Fiksu kaupunki

Terveellinen rakennus -hankkeessa yhdistetään viimeisin tietämys rakennusten mikrobiologiasta, rakennusfysiikasta, talotekniikasta, energiatehokkuudesta, tietojärjestelmistä ja anturitekniikasta, jotta voidaan edetä asteittain kohti pilvipalvelupohjaista tietojärjestelmää.

Pilvipohjainen tietojärjestelmä edistää kosteus- ja sisäilmaongelmien nopeaa tunnistamista ja ripeämpää reagointia ongelmiin sekä estää laaja-alaisten korjaustarpeiden syntymisen rakennuksen koko elinkaaren aikana.

Tietomallissa korostuu rakennuksen käyttäjien ja omistajien tarpeet ja heidän avainroolinsa kohti terveellistä rakennusta. Uusin kerätty tietämys globaalisti johtaa myös parempien hiilidioksidi- ja rikkivetyantureiden suunnitteluun, testaamiseen ja kaupallistamiseen projektin aikana.

Infograafi. Terveellisen rakennuksen pilvipohjainen avoin tietomalli. – Asiakaskeskeiset palvelukonseptit. – Innovatiiviset uudet tuotteet, langattomat anturit, ICT-sovellukset. – Prosessien laadunvarmistus. – Liiketoimintamallit. – Mallinnus: rakennus-tila-järjestelmä; olosuhde-kosteus-energia. – Terveen ja energiatehokkaan talon mittarit.

Merkittävä tavoite on kehittää uusi, toimiva digitaalinen arvonluonnin malli, joka johtaa käyttäjän näkökulmasta kannattavin askelin kohti tietämyspohjaista ratkaisua. Kannattavat askeleet ovat uutta liiketoiminta kaikille osallistuville yrityksille ja jatkossa koko kiinteistöalalle. Se on sitä osaamista ja liiketoimintaa, jota tarvitaan metropolialueen fiksuissa kaupungeissa.

Tutkimusosapuolet

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Sovelletun elektroniikan tutkimus- ja kehitysyksikkö Electria

 • Energiaviisas ympäristö
 • Laboratorioanalytiikka
 • Käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja tuotanto
 • Rakennus- ja kiinteistöala

Helsingin yliopisto

Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos,
professori Mirja Salkinoja-Salonen,
mirja.salkinoja-salonen [at] helsinki.fi (mirja[dot]salkinoja-salonen[at]helsinki[dot]fi)

 • Mikrobiologia

Aalto-yliopisto

Insinööritieteiden korkeakoulu,
professori Hannu Hyyppä
hannu.hyyppa [at] aalto.fi (hannu[dot]hyyppa[at]aalto[dot]fi)

 • Rakennetun ympäristön mittaus ja mallinnus
 • Laserkeilaus

Yrityskumppanit

 • Vahanen-yhtiöt
 • Pipe-Modul Oy
 • Talokeskus Yhtiöt Oy
 • Elemenco Oy
 • Vantaan kaupungin tilapalvelut

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)