TIITU – Tiimit ja turvallisuus

TIITU - tiimit ja turvallisuus -tutkimushanke on Työsuojelurahaston rahoittama hanke, jota toteutetaan aikavälillä 1.9.2021 – 28.2.2023. Hanke tutkii emotionaalisen, psykologisen ja fyysisen turvallisuuden rakentumista, niitä estäviä ja edistäviä tekijöitä sekä niiden kehittämistä sote- ja opetusalojen tiimeissä ja esimiestyössä.

Tiitu -hanke toteutetaan monimenetelmäisesti yhdistäen biometristä vuorovaikutustutkimusta narratiivisiin ja toimintatutkimuksellisiin lähestymistapoihin.

Hanketta koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Hankekumppaneina ovat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Lue lisää hankkeesta Haaga-Helian sivustolta.

Lisätietoja

Raatikainen, Eija (2022). Psykologisen- ja emotionaalisen turvallisuuden merkitys sosiaalialan työssä. Uudistava sosiaalialan osaaminen -blogi. 7.6.2022.

Raatikainen, Eija (2022). Tunteiden jakaminen keventää työkuormaa. Uudistava sosiaalialan osaaminen -blogi. 25.10.2022.

Raatikainen, Eija (2023). Psykologinen turvallisuus ja sen vahvistaminen työssä. Tikissä-blogi 24.1.2023.

Eija Raatikainen, yliopettaja
Eija.Raatikainen [at] metropolia.fi (Eija[dot]Raatikainen[at]metropolia[dot]fi)