Tukea työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseen

Hanke on päättynyt.

Kolme ihmistä heittävät ylävitoset

Hankkeessa toteutettiin työhyvinvoinnin ja tuottavuuden vahvistamisen prosessi 13 metsä- ja sote-alalla toimivassa pk-yrityksessä. Hankkeen lähtökohtana oli se, että työhyvinvointi näkyy yksilössä työnilona ja organisaatiossa voimavarana, koska hyvinvoivat työntekijät tekevät tuloksellista työtä. (ks. esim. Manka ym. 2012; Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020.)

Toisena tärkeänä periaatteena oli, että yrityksen henkilöstö osallistuu sekä kuormitus- että voimavaratekijöiden ja työn tutkimisen kohteiden määrittelyyn sekä kehittämisen kohteiden ja ratkaisukeinojen valintaan. Kehittämistyön myötä työntekijöiden kokemus oman työn hallinnasta, työhön vaikuttamisesta sekä oman työn johtamisesta vahvistuu.

Pk-yritykseen muodostetut kehittämisryhmät huolehtivat sovittujen kehittämistoimenpiteiden konkreettisesta toteuttamisesta ja käytäntöön viemisestä. Metropolia Ammattikorkeakoulun ja TTS Työtehoseuran asiantuntijat toimivat työn ja työhyvinvoinnin tutkijoina ja kehittämisprosessin tukena. Yrityksen johdon sitoutuminen prosessiin oli hyvin tärkeää.

Kehittämisprosessin vaiheet

Opettaja opettaa luokkaa

  1. Arvioidaan yrityksen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden nykytilaa monimenetelmällisesti. Hankkeen toimesta toteutetaan työhyvinvointikysely henkilöstölle sekä analysoidaan yrityksessä jo olemassa olevia terveystietoja. Lisäksi kuullaan henkilöstöä ja osallistetaan mahdollisimman suuri osa henkilöstöä kuvaamaan työn kuormitus- ja voimavaratekijöitä. Nykytilan kuvausta syvennetään fokus group -ryhmähaastatteluin sekä paikan päällä tehtävän työn tutkimuksen avulla.
  2. Visioidaan tulevaisuutta yhteistoiminnallisesti: valitaan kehittämistoimenpiteet ja sovitaan aikataulu ja toimijat.
  3. Toteutetaan sovitut kehittämistoimenpiteet yritykseen perustetun kehittämisryhmän johdolla.
  4. Arvioidaan kehittämistoimenpiteiden onnistuminen ja raportoidaan tuloksista.

Onni tulee puun takaa -hanke

Puiden latvojen ohi kulkeva silta

Kehittämisprosessit toteutetaan Onni tulee puun takaa - hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle -hankkeessa. Metropolia Ammattikorkeakoulu toteuttaa hankkeen yhteistyössä TTS Työtehoseuran kanssa. Hankkeen yhteistyökumppanina toimii myös Työturvallisuuskeskus TTK.

Hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama hanke. Hanke toteuttaa ESR Toimintalinjaa 3, erityistavoitetta 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen. Hankkeen rahoittavana viranomaisena on Hämeen ELY-keskus.

Hankkeen toiminta-aika on: 1.9.2015 - 30.9.2017.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Projektipäällikkö Irene Gröhn
irene.grohn [at] metropolia.fi (irene[dot]grohn[at]metropolia[dot]fi)
p. 040 159 7481

Hankkeen johtaja Leena Rekola
leena.rekola [at] metropolia.fi (leena[dot]rekola[at]metropolia[dot]fi)
p. 050 567 5430

Euroopan sosiaalirahasto – Euroopan unioni.Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020.Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.