Turvaa ja tunnetaitoja tarinoista 2 - voimavaralähtöinen työskentely varhaiskasvatuksessa lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukemisessa

Turvaa ja tunnetaitoja tarinoista -hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa ja kehittää toimintatapoja, joilla tuetaan lasten kielen ja tunnetaitojen kehitystä ja niiden kautta hyvinvointia yksilö- ja ryhmätasolla. Tarina- ja draamatyöskentelyä käytetään paitsi lasten kanssa toimiessa niin myös vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä ja henkilöstön moniammatillisen työn kehittämisessä.

Tavoitteena on tukea varhaiskasvatuksen yksiköitä oppivina yhteisöinä. Kehitystyön tulosten juurruttamiselle ja pysyvyydelle on tärkeää, että koko toimintayksikkö osallistuu koulutuksiin. Yksiköiden lisäksi koulutuksiin voi osallistua yksittäisiä työntekijöitä. Osa koulutuksista järjestetään etäyhteyksillä niin, että osallistuminen ympäri Suomea on mahdollista.

Koulutuskokonaisuus koostuu kolmesta näkökulmasta:

  1. Lasten ja perheiden osallistavan, antirasistisen ja väkivallattoman toimintaympäristön kehittäminen voimavaralähtöisen työskentelyn avulla varhaiskasvatuksessa.
  2. Kieli ja tarinat tunnetaitojen ja osallisuuden vahvistajana.
  3. Varhaiskasvatuksen moniammatillinen osaamisen täysimittainen hyödyntäminen lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukena ja vahvistajana.

Hankkeen osapuolet

Metropolia koordinoi hanketta ja vastaa koulutusten kokonaisuudesta. Mukana hankkeessa ovat pääkaupunkiseudun kunnat Helsinki, Espoo ja Vantaa sekä valtakunnallinen Pilke-päiväkotiketju.

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Saila Nevanen
saila.nevanen [at] metropolia.fi (saila[dot]nevanen[at]metropolia[dot]fi)