UCNDrone - Miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyöverkosto

UCNDrone -hanke keskittyy kehittämään korkeakoulujen verkostomaista yhteistyötä sekä erikoistumiskoulutuksien kehittämistä luomalla miehittämättömiin ilma-alusjärjestelmiin liittyvää yhteistoimintamallia. Hanketyössä luodaan kymmenen korkeakoulun verkostomainen toimintamalli, jolla vahvistetaan miehittämättömiin ilmaalusjärjestelmin liittyvää koulutusta ja tutkimusta ja vastataan yhteiskunnan ja työelämän muutoksiin elinkeinoelämää kuunnellen. Verkostossa kehitettävät ratkaisut ja koulutus liittyvät keskeisesti nouseviin teknologioihin, yhteiskunnan muutokseen ja vihreään teknologiaan.

Kumppanit

  • Oulun yliopisto
  • Helsingin yliopisto
  • Turun yliopisto
  • Centria-ammattikorkeakoulu Oy
  • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy
  • Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
  • Savonia-ammattikorkeakoulu
  • Tampereen ammattikorkeakoulu
  • Turun ammattikorkeakoulu
  • Oulun ammattikorkeakoulu Oy

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee hankkeen toteuttamista vuosina 2021-23, kokonaisbudjetti on 823 116 €

Lisätietoja

Maria Sjöholm, projektipäällikkö, Metropolia Ammattikorkeakoulu

maria.sjoholm [at] metropolia.fi (maria[dot]sjoholm[at]metropolia[dot]fi)