Urareitti - korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys

Euroopan sosiaalirahasto – Euroopan unioni.Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020.Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Hanke on päättynyt 30.9.2018.

ESR-rahoitteisen Urareitti-hankkeen päätavoitteena on tuottaa ammattikorkeakoulujen kontekstiin korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden osaamisen arvioinnin ja kontekstualisoinnin viitekehys.

Maahan muuttaneiden siirtymiä urareiteille, työhön ja koulutukseen vaikeuttaa heidän osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, urapolkuun sekä tutkintojen rinnastamiseen liittyvät haasteet. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehyksen avulla sujuvoitetaan maahan muuttaneiden etenemistä korkeakouluopintoihin ja työelämään sekä edistetään siten heidän yhdenvertaisuuttaan ja tasa-arvoisuuttaan suhteessa valtaväestöön.

Hankkeen tuloksena syntyy:

 1. Osaamisvaaka terveysalalle: toimintaperiaatteet korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.
 2. Osaamispolut tekniikan, terveyden ja liiketalouden aloille sekä ammatilliseen opettajankoulutukseen. Mallia voidaan hyödyntää laajasti myös muilla koulutusaloilla ja toimintaympäristöissä.
 3. Terveysalan ammatillinen kielikoulutusmalli: yhtenäinen kielikoulutuksen ja kielenoppimisen jatkumo.
 4. Verkostomainen yhteistyömalli korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden urareittien sujuvoittamiseksi.

Tuen myöntäjä: Euroopan Sosiaalirahasto / Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Tuen määrä: 1,1 milj.€
Hankkeen kesto: 1.10.2015 - 30.09.2018

Toteuttajat:

 • Centria-ammattikorkeakoulu Oy
 • Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy
 • Hämeen ammattikorkeakoulu Oy - hallinnoija
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
 • Jyväskylän kristillinen opisto
 • Lapin ammattikorkeakoulu Oy
 • Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Sedu Aikuiskoulutus
 • Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
 • Turun ammattikorkeakoulu Oy

Projektin päätoteuttajan www-sivut
www.hamk.fi/urareitti

Osaamisvaaka terveysalalle työpaketin koordinointi Metropolia

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Kaija Matinheikki-Kokko
p. +358 40 334 0855
kaija.matinheikki-kokko [at] metropolia.fi (kaija[dot]matinheikki-kokko[at]metropolia[dot]fi)

Päivi Rimpioja
p. +358 40 652 9899
paivi.rimpioja [at] metropolia.fi (paivi[dot]rimpioja[at]metropolia[dot]fi)