Urbaani luovuus -hanke

Rakas kulttuuri, rakas naapuri

Hanke on päättynyt.

Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehityshanke tekee näkyväksi paikallista kulttuuria ja sen merkitystä houkuttelevalle kaupunkielämälle.

Urbaani luovuus -hankkeessa Metropolia on paikallinen ja yhteisöllinen toimija Helsingin Arabianrannan kaupunginosassa. Urbaani luovuus tekee näkyväksi paikallista kulttuuria ja sen merkitystä houkuttelevalle kaupunkielämälle. Hankkeessa tehdään Arabianrantaan pilotoitujen, alueen historiaan ja kulttuuriperintöön liittyvien esitysalustojen kehitystyötä. Esitysalustat lisäävät alueen matkailullista vetovoimaa ja tuovat lisäarvoa alueen luovien alojen keskittymälle. Hanke saa rahoitusta Helsingin kaupungin innovaatiorahastolta.

Metropolian yhteistyökumppaneina ovat

  • Helsingin metropolialueen kaupunkitutkimusverkosto
  • Helsingin yliopiston kaupunkimaantiede
  • Teknillisen korkeakoulun yhdyskunta- ja kaupunkisuunnitteluyksikkö
  • Helsingin kaupungin tietokeskus
  • Art and Design City Helsinki Oy
  • Helsinki Living Lab-verkosto

Urbaani luovuus julkaisi äskettäin kirjan Rikas kulttuuri, rakas naapuri - yhteisön luomisvoima Arabianrannassa

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)