Urbaania kasvua -hankkeessa etsitään ratkaisuja siihen, miten Vantaan työvoiman, sekä työssä että työttömänä olevan, pääasiassa matalan perustason osaamista voidaan nostaa ja miten samalla kiihdytetään yritysten kasvua. Kehitettävät ratkaisut on suunnattu pääosin yritystasolle ja sisältävät kasvun tukemisen lisäksi myös sosiaalisen vastuun elementtejä mm. koulutus- ja rekrytointipalvelujen kautta. 

Hankkeessa kehitetään yrityksille uudenlaisia kasvudiilejä (GSIP – Growth and Social Investment Pacts). Diilien avulla tuetaan yritysten omia kasvutavoitteita huomioon ottaen yhteiskunnan sosiaaliset tavoitteet. 

Kasvudiilejä luodaan:

  1. rekrytointiin
  2. olemassa olevan henkilöstön koulutukseen
  3. digitalisaation haltuunottoon

Kasvudiilien mallit luodaan yhteiskehittämisen menetelmillä projektipartnereiden ja sidosryhmien kesken. Mallit testataan ja pilotoidaan vähintään 60 yrityksen kanssa. Syntyvästä datasta tehdään informaatio-ohjauksen toimintamalli. Kasvudiilien toimivuus mitataan vaikuttavuusarvioinnilla.

Kasvudiilien tavoitteena on, että vantaalaiset pk-yritykset löytävät uutta osaavaa työvoimaa sekä yritysten nykyisten työntekijöiden osaamista kehitetään. Räätälöimme yritysten tarpeisiin sopivia koulutuspalveluita kartoittamalla ensin nykytilanne sekä tunnistamalla kehittämiskohteet.

Urbaania kasvua - GSIP Vantaa -hanke kohdistuu pk-yrityksiin, joiden toimipaikka on Vantaalla ja työllistävät 10 - 200 henkilöä.

Perustiedot

Kesto: 1.1.2019 - 31.10.2021

Rahoitus: Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 5 miljoonaa euroa, josta Metropolian osuus on 1 085 000 euroa.

Urbaania kasvua – GSIP Vantaa -hanke saa rahoitusta 80 % UIA-rahoituksen Jobs and Skills -ohjelmasta. Urban Innovative Actions (UIA) on Euroopan komission EAKR-rahoitteinen ohjelma, jonka tavoitteena on löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja kaupunkien kohtaamiin haasteisiin.

Projektin toimijat ja sidosryhmät:

Päätoteuttaja: Vantaan kaupunki (elinkeinopalvelut, työllisyyspalvelut, Vantaan ammatillinen oppilaitos Varia)

Osatoteuttajat:

Lisätietoja

Elina Taponen.

Elina Taponen
projektipäällikkö
elina.taponen [at] metropolia.fi
p. 040 759 8756

Urbaania kasvua -logoEU ja UIA -logot