Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa etsitään ratkaisuja siihen, miten Vantaan työvoiman, sekä työssä että työttömänä olevan, pääasiassa matalan perustason osaamista voidaan nostaa ja miten samalla kiihdytetään yritysten kasvua. Kehitettävät ratkaisut on suunnattu pääosin yritystasolle ja sisältävät kasvun tukemisen lisäksi myös sosiaalisen vastuun elementtejä mm. koulutus- ja rekrytointipalvelujen kautta. Tavoitteena on, että vantaalaiset pk-yritykset löytävät uutta osaavaa työvoimaa sekä yritysten nykyisten työntekijöiden osaamista päivitetään.

Yrityksille kehitetään kolme erilaista Kasvudiiliä (GSIP – Growth and Social Investment Pacts). Ne ovat konkreettisia työkalupakkeja, joiden painopisteet liittyvät:

  1. työvoiman rekrytointiin ja koulutukseen (Kasvudiili 1)
  2. henkilöstön osaamisen päivittämiseen (Kasvudiili 2)
  3. yrityskohtaisesti räätälöityyn kasvuloikkaan (Kasvudiili 3)

Kasvudiilit pyrkivät vastaamaan sekä yritysten omiin kasvutavoitteisiin että yhteiskunnan sosiaalisiin tavoitteisiin.

Kasvudiilien mallit luodaan yhteiskehittämisen menetelmillä projektipartnereiden ja sidosryhmien kesken kartoittamalla ensin nykytilanne sekä tunnistamalla kehittämiskohteet. Tämän jälkeen räätälöidään yritysten tarpeisiin sopivia koulutus-, valmennus- ja ohjauspalveluita. Palvelumallit testataan ja pilotoidaan vähintään 60 vantaalaisen yrityksen kanssa. Syntyvästä datasta tehdään informaatio-ohjauksen toimintamalli. Kasvudiilien toimivuus mitataan vaikuttavuusarvioinnilla.

Urbaania kasvua Vantaa -hanke kohdistuu pk-yrityksiin, joiden toimipaikka on Vantaalla ja työllistävät 10 - 200 henkilöä.

Perustiedot

Kesto: 1.1.2019 - 31.10.2021

Rahoitus: Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 5 miljoonaa euroa, josta Metropolian osuus on 1 085 000 euroa.

Urbaania kasvua – GSIP Vantaa -hanke saa rahoitusta 80 % UIA-rahoituksen Jobs and Skills -ohjelmasta. Urban Innovative Actions (UIA) on Euroopan komission EAKR-rahoitteinen ohjelma, jonka tavoitteena on löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja kaupunkien kohtaamiin haasteisiin.

Projektin toimijat ja sidosryhmät:

Päätoteuttaja: Vantaan kaupunki (elinkeinopalvelut, työllisyyspalvelut, Vantaan ammatillinen oppilaitos Varia)

Osatoteuttajat:

Lisätietoja

Elina Taponen.

Elina Taponen
projektipäällikkö
elina.taponen [at] metropolia.fi
p. 040 759 8756

Urbaania kasvua -logoEU ja UIA -logot