Hankkeen rahoittajat:

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa luodaan uusia ratkaisuehdotuksia yritysten henkilöstön osaamistason nostamiseen, teknologiseen muutokseen ja työllisyyden edistämiseen. Näin tuetaan yritysten kehittymistä ja kiihdytetään niiden vastuullista kasvua. 

Hankkeessa on kehitetty ja pilotoitu yrityksissä uudenlaisia kasvudiilejä (GSIP – Growth and Social Investment Pacts), jotka perustuvat yrityskasvuun ja sosiaalisen vastuullisuuteen:

Kasvudiilien vaikuttavuutta arvioidaan hyödyntämällä satunnaistettua koeasetelmaa. Vantaalla toimivat pk-yritykset on jaettu kahteen ryhmään: koejoukko (noin 400 yritystä) ja verrokkiryhmä (noin 400 yritystä). Koejoukolle on tarjottu hankkeen palveluita. Lue lisää vaikuttavuusarvioinnista.

Urbaania kasvua Vantaa -hanke kohdistuu pk-yrityksiin, joiden toimipaikka on Vantaalla ja työllistävät 10 - 200 henkilöä.

Perustiedot

Kesto: 1.1.2019 - 30.4.2022

Rahoitus: Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 5 miljoonaa euroa, josta Metropolian osuus on 1 085 000 euroa.

Urbaania kasvua – GSIP Vantaa -hanke saa rahoitusta 80 % UIA-rahoituksen Jobs and Skills -ohjelmasta. Urban Innovative Actions (UIA) on Euroopan komission EAKR-rahoitteinen ohjelma, jonka tavoitteena on löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja kaupunkien kohtaamiin haasteisiin.

Projektin toimijat ja sidosryhmät:

Koordinaattori Vantaan kaupunki (elinkeinopalvelut, työllisyyspalvelut, Vantaan ammatillinen oppilaitos Varia)

Partnerit:

Lisätietoja

Elina Taponen.

Elina Taponen
projektipäällikkö
elina.taponen [at] metropolia.fi
p. 040 759 8756

urbaaniakasvua.fi
Twitter: Urbaania kasvua  - GSIP Vantaa
LinkedIn: Urbaania kasvua Vantaa -hanke

Urbaania kasvua -logo