Urbaania kasvua - GSIP Vantaa

Hankkeen rahoittajat:

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa luodaan uusia ratkaisuehdotuksia yritysten henkilöstön osaamistason nostamiseen, teknologiseen muutokseen ja työllisyyden edistämiseen. Näin tuetaan yritysten kehittymistä ja kiihdytetään niiden vastuullista kasvua.

Hankkeessa on kehitetty ja pilotoitu yrityksissä uudenlaisia kasvudiilejä (GSIP – Growth and Social Investment Pacts), jotka perustuvat yrityskasvuun ja sosiaalisen vastuullisuuteen:

  • Kasvudiili 1: Työvoiman rekrytointi ja koulutus
  • Kasvudiili 2: Henkilöstön osaamisen päivitys
  • Kasvudiili 3: Tukea teknologiseen muutosprosessiin ja valmennusta osaamisen kehittämiseen

Kasvudiilien vaikuttavuutta arvioidaan hyödyntämällä satunnaistettua koeasetelmaa. Vantaalla toimivat pk-yritykset on jaettu kahteen ryhmään: koejoukko (noin 400 yritystä) ja verrokkiryhmä (noin 400 yritystä). Koejoukolle on tarjottu hankkeen palveluita.

Urbaania kasvua Vantaa -hanke kohdistuu pk-yrityksiin, joiden toimipaikka on Vantaalla ja työllistävät 10 - 200 henkilöä.

Perustiedot

Kesto: 1.1.2019 - 31.7.2022

Rahoitus: Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 5 miljoonaa euroa, josta Metropolian osuus on 1 170 565 euroa.

Urbaania kasvua – GSIP Vantaa -hanke saa rahoitusta 80 % UIA-rahoituksen Jobs and Skills -ohjelmasta. Urban Innovative Actions (UIA) on Euroopan komission EAKR-rahoitteinen ohjelma, jonka tavoitteena on löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja kaupunkien kohtaamiin haasteisiin.

Projektin toimijat ja sidosryhmät:

Koordinaattori Vantaan kaupunki (elinkeinopalvelut, työllisyyspalvelut, Vantaan ammatillinen oppilaitos Varia)

Partnerit:

Opit ja ratkaisut

Hankkeessa kehitetyt ratkaisut ja saavutetut keskeisimmät opit on koottu Uudella osaamisella kasvuun -julkaisuun
Uudella osaamisella kasvuun -julkaisu

Tutustu videoon, jossa yritysedustajat kertovat, mitä ovat saavuttaneet ja oppineet hankkeen aikana:
Jatkuvaa oppimista yrityksissä -video

Lisätietoja

Elina Taponen.

Elina Taponen
projektipäällikkö
elina.taponen [at] metropolia.fi (elina[dot]taponen[at]metropolia[dot]fi)
p. 040 759 8756

urbaaniakasvua.fi
Twitter: @urbaaniakasvua
LinkedIn: Urbaania kasvua Vantaa -hanke

Urbaania kasvua -logo

Puhtaat ja kestävät ratkaisut

Hanke on osa Puhtaat ja kestävät ratkaisut -innovaatiokeskittymän toimintaa.