Urbaanin yhteiskehittämisen mallit

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka.

Hanke on päättynyt.

Urbaanin yhteiskehittämisen mallit -hankkeen tarkoituksena on kehittää suomalaista monialaista, tietoperusteista kaupunkiosaamista uusien yhteiskehittämisen muotojen ja parhaiden kansainvälisten käytänteiden analyysin kautta. Kaksivuotisessa, eri korkeakouluja ja kaupunkien toimijoita yhdistävässä tutkimushankkeessa kartoitetaan ja analysoidaan kaupunkitietoa koskevaa metatietoa ja sen jäsentymisen ja soveltamisen malleja survey-tutkimusten, haastattelujen, kansainvälisten esimerkkien benchmarkkaamisen sekä eri toimijoita yhdistävien työpajojen organisoimisen ja kehittämisen avulla.

Tavoitteena on etsiä uusia tapoja tuoda kaupunkitutkimuksen ja –kehittämisen kannalta relevanttia, monialaista tietoa yhteen tavalla, joka tuottaa aidosti uusia tutkimuksellisia jäsennyksiä ja mahdollistaa myös konkreettiset avaukset esim. maisterikoulutuksen benchmarkkaamisen ja kehittämisen muodossa.

Tutkimushanke perustuu Kaupunkiakatemian toimintaan ja sen strategisen kehittämisen malleihin.

Hankkeessa tuotetaan tietoa Kaupunkiakatemian toiminnan kehittämiseksi. Samalla luodaan kuitenkin myös toimintamalleja koko Helsingin seudun tutkimus- ja kehittämisyhteistyöhön osallistamalla kaupungit ja alueen yliopistot ja korkeakoulut hankkeeseen niin tiedon tuottajina kuin käyttäjinäkin.

Hankkeessa tuotetaan:

  1. Konkreettisia, eri toimijoiden hyväksi tunnistamia kaupunki-korkeakoulu-yhteistyön malleja (benchmarkkaus). Näin hanke tuottaa kaupunkitiedon parempaan tuottamiseen ja soveltamiseen tähtääviä toimintamalleja, joita on mahdollista soveltaa käytäntöön myös suomalaisilla kaupunkiseuduilla.
  2. Akateemisia artikkeleita, jotka jäsentävät tuotettua tietoa sekä kansainväliselle yleisölle että suomalaiselle yleisölle. Kirjallisina tuloksina tuotetaan lisäksi populaaria tietomateriaalia ja mallien kuvauksia kehitystyötä varten.
  3. Kolme opinnäytetyötä, jotka ovat akateemisen sisältönsä lisäksi käytäntöorientoituneita kaupunkitiedon mallien soveltamiseen.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Päivi Rahmel
p. 040 334 0615
paivi.rahmel [at] metropolia.fi (paivi[dot]rahmel[at]metropolia[dot]fi)