Urban Farm Lab Infra -hanke

Hankkeen tavoite

Urbanfarmlab – ympäristön kytkeminen laajempaan ruokaekosysteemiin.

Projektin tulokset:

  • Aineistonhallinnan suunnitelmallinen toteuttaminen
  • Urbanfarmlab-ympäristön aktiivinen sovittaminen laajempaan sisäruokatuotannon tutkimusinfrastruktuuriin muiden alan toimijoiden kanssa ja yhteistyössä
  • Hankkeeseen liittyvän sosiaalisen median ja vastaavien tiedotuskanavien lukijamäärien seuraaminen
  • Urbanfarmlab-toimintaan linkittyvien ruokatuotekonseptien määrän lisääntymisen seuraaminen
  • Aktiivinen osallistuminen alaa kehittävien jatkohankekonsortioiden muodostamisessa

Lisätietoa

Kaj Lindedahl, Projektipäällikkö

Kaj.Lindedahl [at] metropolia.fi (Kaj[dot]Lindedahl[at]metropolia[dot]fi)