Metropolian kampukset avautuvat vaiheittain - pääsääntöisesti etätyöskentely ja -opiskelu jatkuvat.

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan.

 

Koska nykyään yli puolet maailman väestöstä asuu kaupunkialueilla, ja kaupungistuneen väestön määrän odotetaan nousevan yli 75% vuoteen 2050 mennessä (YK, 2014), keskittyy Urban SOS –hanke erityisesti urbaaneissa kaupunkiympäristöissä tapahtuvaan sosiaalityöhön. Urbaanit ympäristöt luovat haasteita yhteiskunnalle, kuten esimerkiksi maahanmuutto- ja kaupungistumisprosessit sekä talouskasvun epätasainen kertyminen monilla kaupunkialueilla myötävaikuttavat kaupunkien lisääntyvään sosiaaliseen kerrostumiseen.  

Kansainvälisen Erasmus + hankkeemme tavoitteena on kehittää koulutustoimintaa, joka kohdistuu tämän hetken sosiaalialan kasvavaan tarpeeseen osallistua sekä kansainväliseen että moniammatilliseen vuoropuheluun.  

Haluamme aktivoida keskustelua siitä, mikä vaikuttaa asukkaiden hyvinvointiin urbaanissa ympäristössä. Tähän vuoropuheluun kutsumme sekä asukkaita että sosiaalialan koulutushenkilöstöä yhdessä kentällä toimivien käytännön työntekijöiden ja kaupunkipolitiikkaa toteuttavien paikallisviranomaisten kanssa. 

Urban SOS hankkeen tavoitteena on analysoida kaupunkisosiaalityötä, sosiaalisen tuen rakenteita ja yhteisöjä, auttaaksemme luomaan kestäviä ratkaisuja asukkaille ja kaupungeille. 

Projektin aikana kehitämme neljä 'tuotetta': 

  1. Yhteisen käytäntöihin ja tutkimuspohjaiseen analyyttisen ja metodologisen lähestymistavan luominen. 
  2. Opetushenkilöstön koulutusmateriaali.  
  3. Sosiaalialan ammattilaisille tarkoitettu verkko-opiskelumateriaali. 
  4. Verkko-oppimisyhteisön luominen. Käytämme pelillistäviä menetelmiä opiskelijoiden sitoutumisen, motivaation ja tietämyksen lisäämiseen. 

Amsterdam University of Applied Sciences.