Urban SOS - Kohti monialaista, osallistavaa, kestävää tulevaisuutta

Projektityö hankekumppani Artevelden ammattikorkeakoulun projektityöseminaarissa.

Koska nykyään yli puolet maailman väestöstä asuu kaupunkialueilla, ja kaupungistuneen väestön määrän odotetaan nousevan yli 75 %:iin vuoteen 2050 mennessä (YK, 2014), keskittyy Urban SOS -hanke erityisesti urbaaneissa kaupunkiympäristöissä tapahtuvaan sosiaalityöhön. Urbaanit ympäristöt luovat yhteiskunnalle haasteita, kuten esimerkiksi maahanmuutto- ja kaupungistumisprosessit sekä talouskasvun epätasainen kertyminen monilla kaupunkialueilla. Nämä myötävaikuttavat kaupunkien lisääntyvään sosiaaliseen kerrostumiseen.

Kansainvälisen Erasmus+ -hankkeemme tavoitteena on kehittää koulutustoimintaa, joka kohdistuu tämän hetken sosiaalialan kasvavaan tarpeeseen osallistua sekä kansainväliseen että moniammatilliseen vuoropuheluun.

Haluamme aktivoida keskustelua siitä, mikä vaikuttaa asukkaiden hyvinvointiin urbaanissa ympäristössä. Tähän vuoropuheluun kutsumme sekä asukkaita että sosiaalialan koulutushenkilöstöä yhdessä kentällä toimivien käytännön työntekijöiden ja kaupunkipolitiikkaa toteuttavien paikallisviranomaisten kanssa.

Urban SOS -hankkeen tavoitteena on analysoida kaupunkisosiaalityötä ja sosiaalisen tuen rakenteita ja yhteisöjä auttaaksemme luomaan kestäviä ratkaisuja asukkaille ja kaupungeille.

Hankkeen aikana kehitämme neljä 'tuotetta':

  1. Yhteisen käytäntöihin ja tutkimuspohjaiseen analyyttisen ja metodologisen lähestymistavan luominen
  2. Opetushenkilöstön koulutusmateriaali
  3. Sosiaalialan ammattilaisille tarkoitettu verkko-opiskelumateriaali
  4. Verkko-oppimisyhteisön luominen. Käytämme pelillistäviä menetelmiä opiskelijoiden sitoutumisen, motivaation ja tietämyksen lisäämiseen.

Hankkeen kansainvälinen sivusto (Amsterdamin ammattikorkeakoulu)

Kuva: Anu Ipatti

Tervetuloa Urban SOS -hankkeen seminaariin pohtimaan teemaa: Kenellä on oikeus kaupunkiin?

Ilmoittautuminen on avautunut:

Seminaari pidetään englanniksi.

Seminaarin ohjelma

Urban SOS -hankkeen Faces of Urbanisation -sarjan ensimmäinen podcast: Naapurituottajat kaupunkitoimijana

Kalliolassa toteutettavan Naapurituottajat-projektin vastaavatuottaja Oili Paaskoski on Urban SOS -hankkeen Tiina Lehto-Lundénin ja Heli Määttäsen haastateltavana. Keskustelemme kaupunkiympäristön vaikutuksesta hyvinvointiin ja Naapurituottajat hankkeen linkittymistä Urban SOS -hankkeeseen.

Voit kuunnella jakson Metropolian esimerkiksi Spotifysta Metropodian alta.

Artikkeli koronapandemian vaikutuksesta kaupunkialueiden sosiaalipalveluihin

Urban SOS -hankkeen Metropolian projektityöntekijät Leigh Anne Rauhala, Tiina Lehto-Lundén ja Heli Määttänen kirjoittivat englanninkielisen "Urban spaces in the time of Covid-19" -artikkelin, joka on osa Hyvinvointi ja terveys poikkeusoloissa -julkaisua (pdf) (s. 30-39). Kirjoittajat tuovat artikkelissa esiin sosiaalisen vuorovaikutuksen näkökulman koronapandemia-aikana keskittyen sosiaalipalveluihin kaupunkialueilla.

Hankekumppanimme Kalliolan blogikirjoitus Naapurituottajat-toiminnan syksystä 2020

Naapurituottajat-hanke (STEA-rahoitus) toteutti kolme kuukautta kestävän tapahtumatuotannon koulutuksen. Koulutus on suunnattu päihderiippuvuuksiin ja mielenterveyteen liittyviä haasteita kokeneille, työmarkkinoiden ulkopuolella oleville ihmisille. Valmennus huipentui Kallioland-tapahtumaan, jonka teemana oli leikki ja lasten oikeudet. Lue lisää Kalliolan verkkosivuilla julkaistusta blogitekstistä.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Tiina Lehto-Lundén
p. 040 641 8256
tiina.lehto-lunden [at] metropolia.fi (tiina[dot]lehto-lunden[at]metropolia[dot]fi)

Projektityöntekijä Leigh Anne Rauhala
p. 040 641 8195
leigh.rauhala [at] metropolia.fi (leigh[dot]rauhala[at]metropolia[dot]fi)

Projektityöntekijä Heli Määttänen
p. 040 668 1911
heli.maattanen [at] metropolia.fi (heli[dot]maattanen[at]metropolia[dot]fi)