Koska nykyään yli puolet maailman väestöstä asuu kaupunkialueilla, ja kaupungistuneen väestön määrän odotetaan nousevan yli 75 %:iin vuoteen 2050 mennessä (YK, 2014), keskittyy Urban SOS -hanke erityisesti urbaaneissa kaupunkiympäristöissä tapahtuvaan sosiaalityöhön. Urbaanit ympäristöt luovat yhteiskunnalle haasteita, kuten esimerkiksi maahanmuutto- ja kaupungistumisprosessit sekä talouskasvun epätasainen kertyminen monilla kaupunkialueilla. Nämä myötävaikuttavat kaupunkien lisääntyvään sosiaaliseen kerrostumiseen.  

Kansainvälisen Erasmus+ -hankkeemme tavoitteena on kehittää koulutustoimintaa, joka kohdistuu tämän hetken sosiaalialan kasvavaan tarpeeseen osallistua sekä kansainväliseen että moniammatilliseen vuoropuheluun.  

Haluamme aktivoida keskustelua siitä, mikä vaikuttaa asukkaiden hyvinvointiin urbaanissa ympäristössä. Tähän vuoropuheluun kutsumme sekä asukkaita että sosiaalialan koulutushenkilöstöä yhdessä kentällä toimivien käytännön työntekijöiden ja kaupunkipolitiikkaa toteuttavien paikallisviranomaisten kanssa. 

Urban SOS -hankkeen tavoitteena on analysoida kaupunkisosiaalityötä ja sosiaalisen tuen rakenteita ja yhteisöjä auttaaksemme luomaan kestäviä ratkaisuja asukkaille ja kaupungeille. 

Hankkeen aikana kehitämme neljä 'tuotetta': 

  1. Yhteisen käytäntöihin ja tutkimuspohjaiseen analyyttisen ja metodologisen lähestymistavan luominen 
  2. Opetushenkilöstön koulutusmateriaali  
  3. Sosiaalialan ammattilaisille tarkoitettu verkko-opiskelumateriaali 
  4. Verkko-oppimisyhteisön luominen. Käytämme pelillistäviä menetelmiä opiskelijoiden sitoutumisen, motivaation ja tietämyksen lisäämiseen. 

Hankkeen kansainvälinen sivusto (Amsterdamin ammattikorkeakoulu)

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Tiina Lehto-Lundén
p. 040 641 8256
tiina.lehto-lunden [at] metropolia.fi

Projektityöntekijä Leigh Anne Rauhala
p. 040 641 8195
leigh.rauhala [at] metropolia.fi

Projektityöntekijä Heli Määttänen
p. 040 668 1911
heli.maattanen [at] metropolia.fi

Projektisuunnittelija Anu Ipatti
p. 040 703 5567
anu.ipatti [at] metropolia.fi