Uusia säveliä etsimässä -hankkeessa tuetaan COVID-19 pandemiasta kärsineiden omaishoitoperheiden hyvinvointia ja terveyttä kulttuurihyvinvoinnin keinoin. Hankkeessa luodaan moniammatillisesti omaishoitoperheiden tarpeita vastaava, yhteisöllisyyttä edistävä monitaiteisen musiikkitoiminnan konsepti, joka myös poikkeusoloissa vahvistaa omaishoitoperheiden voimavaroja, mielen hyvinvointia ja vähentää omaishoitajien kokemaa yksinäisyyttä. Hankkeessa rakennetaan kuntien ja alueellisten sote- ja kulttuuritoimijoiden yhteistyön rakenteellinen malli terveyttä edistävän taidetoiminnan toteuttamiseen.

Hankkeessa

  • Luodaan moniammatillisesti omaishoitoperheiden tarpeita vastaava, yhteisöllisyyttä edistävä monitaiteisen musiikkitoiminnan malli, joka myös poikkeusoloissa vahvistaa omaishoitoperheiden voimavaroja, mielen hyvinvointia ja vähentää omaishoitajien kokemaa yksinäisyyttä.
     
  • Rakennetaan kuntien ja alueellisten sote- ja kulttuuritoimijoiden yhteistyön rakenteellinen malli terveyttä edistävän taidetoiminnan toteuttamiseen.
     
  • Vahvistetaan yhteistyöverkostoa (mm. kaupungit, järjestöt, Metropolia)
     
  • Kehitetään, kuvataan ja levitetään uusia toimintatapoja yhteisöllisyyttä edistävän monitaiteisen musiikkitoiminnan juurtumiseksi ja jatkamiseksi.

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat vantaalaiset ja helsinkiläiset omaishoitoperheet. Hankkeen toiminta tavoittaa 300 omaishoitajaa.

Hanketta koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu ja se sijoittuu ajalle 1.1.2021 - 30.10.2023.

Lisätietoa

Projektipäällikkö Minna Lamppu
minna.lamppu [at] metropolia.fi

Projektisuunnittelija Senja Niskala
senja.niskala [at] metropolia.fi