Pääkaupunkiseudun kolme ammattikorkeakoulua, Metropolia, Haaga-Helia ja Laurea, kehittävät yhdessä alueensa elinvoimaa ja kilpailukykyä. Hankkeessa edistetään osaavan työvoiman saatavuutta ja kestävää työtä työttömyyden hoitamisen sijaan, sekä siirretään oppimista työpaikoille ja verkostoihin. Näihin haasteisiin korkeakoulut tarttuvat UUTOS-hankkeessa yhdessä.

Hankkeen tavoitteet

Korkeakoulujen yhteistyöllä vahvistetaan metropolialueen osaamista. Samalla tuetaan kansainvälistä kilpailukykyä, sekä elinkeinoelämän ja yritysten toimintaedellytyksiä.

Hankkeen tavoitteet ja toiminta kytkeytyvät Uudenmaan maakuntastrategian, Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategian ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Toteuttajien roolit

Metropolia tuo liiketoimintaosaamisensa ytimestä hankkeen kokonaisuuteen

 • osaamisen strategisen johtamisen
 • organisaation ennakointikyvykkyyden kehittämisosaamisen
 • tueksi Metropolian jatkuvan oppimisen ketterät toimintamallit (Metropolia Match)
 • tietojohtamisen toimintamallit.

Haaga-Helian rooli osatoteuttajana on tuoda hankkeeseen osaamista, kokemusta sekä synergiaa jatkuvan oppimisen ja TKI-yhteistyön rakentamiseksi yritysten henkilöstön ja mukana olevien koulutuksen järjestäjien välille. Haaga-Helian rooli hankkeessa on

 • lisätä alueellista ja kansallista elinkeinoelämää palvelevaa tutkimus- ja kehitysyhteistyötä
 • kasvattaa hankkeen vaikutuspiirissä olevien yritysten mahdollisuuksia kehittää aktiivisesti henkilöstönsä osaamista sekä liiketoimintaa.

Laureassa on vahva palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen osaaminen. Laureassa on esimerkiksi palvelumuotoilun tueksi kehitetty visuaalinen työkalu CoCo Toolkit. Palvelumuotoilun menetelmällistä osaamista saadaan UUTOS-hankkeeseen Laureasta asiantuntijatyönä mukaan kohderyhmän kanssa pidettäviin työpajoihin.

Tule mukaan hankkeen toimintaan

Hankkeessa järjestetään palvelumuotoilun työpajoja, jotka yhdistävät polkuja ja joissa arviodaan toimintaa. Yhteisötoiminnalliset työtavat mahdollistavat työn, osaamisen ja johtamisen muutosten ymmärtämisen yhtä organisaatiota laajempina, yhteiskunnallisina ja ei-lineaarisina muutoksina. Keskeiset tehtävät ovat hyötyjen/vision kirkastaminen ja aktiivinen viestintä, sekä kerättyjen kyselyiden ja aineistojen tulkinta ja tulosten hyödyntäminen.

Hankkeen osallistujat ovat

 • eri toimialojen yrityksistä ja organisaatioista johtajia
 • henkilöstöpalvelujen HR-henkilöstöä
 • tiimejä ja työntekijöitä

Osallistujat ovat kiinnostuneita kehittämään toimintamalleja osaamisen johtamiseen yrityksen osaamisen ja liiketoiminnan kasvattamiseksi yhdessä ammattikorkeakoulujen kanssa.

Mukaan ovat tervetulleet

 • Pienet ja keskisuuret (pk) yritykset
 • Pk-yritykset, joissa ei ole erikseen hr-yksikköä
 • Yhteisöohjautuvuutta tukevat yritykset.

Hankkeessa syntyvät tulokset

Hankkeen tavoitteena on sen toimintaan osallistuvien kehittyminen osaamisen johtamisen prosesseissa, kasvanut osaaminen ja sidosryhmien saama hyöty sekä seuraavat konkreettiset tuotokset:

 • Prosessikuvaus ja työkalut strategialähtöiseen osaamisen johtamiseen
 • TKI-yhteistyön mallit, joilla tukea strategista kokonaiskuvaa ja edistää uusia työtapoja, työprosesseja ja välineitä
 • Ennakointitiedon johtamisen toimintamallit strategisten valintojen tueksi
 • Osaamisen tietojohtamisen askelmerkit· avoimet foorumit
 • Open access -kanavissa jaetut artikkelit, blogit ja tallenteet.

Tuloksena syntyviä välineitä ja toimintamalleja voidaan hyödyntää johtamisessa, johtamisvalmennuksissa ja -koulutuksissa sekä yritysten kautta toteutuvassa alueellisessa elinvoimatyössä.

Lisätietoja

Nea Granlund, projektipäällikkö, Metropolia Ammattikorkeakoulu

nea.granlund [at] metropolia.fi