Vaihtovirtaa - projekti

Hankkeen rahoittajat

Minkälainen on Suomen yritysmyönteisin korkeakoulukampus? Kampus on fyysinen ja toiminnallinen kokonaisuus, jolla on monta yhteiskunnallista tehtävää. Metropolian yritysyhteistyö ja siihen vaikuttavat korkeakoulun sisäiset toimintamallit ja verkosto- sekä sidosryhmäyhteistyö Vantaan kaupungin alueella ovat tarkastelun ja kehittämisen kohteena Vaihtovirtaa projektissa.

Metropolian johdolla Vantaan kaupungin yrityspalvelutoimijoiden, Metropolian eri yksiköiden, henkilöstön ja oppilaiden, yrityskiihdyttämö Turbiinin, Vantaan alueen yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen sekä asukkaiden voimin ideoidaan ja kokeillaan keinoja Suomen yritysmyönteisimmän kampuksen toteuttamiseksi Myyrmäessä. Myyrmäen kampuksen laajentuminen kaksinkertaiseksi luo puitteiltaan uudenlaisia mahdollisuuksia kampuskehittämisprojektiin niin tilallisesti kuin toiminnallisestikin. Kampukselle syksyllä 2018 sijoittuvat toimialat ovat tekniikka ja liiketalous.

Ammattikorkeakoulun toiminta osaksi kaupunkilaisten ja yritysten arkea

Vaihtovirtaa -projekti keskittyy Vantaan kaupungissa toimivien pk-yritysten tarpeiden ratkomiseen. Se vahvistaa Metropolian läsnäoloa ja näkyvyyttä Myyrmäessä, avaa kampuksen ovet kumppaneiden käyttöön sekä tuo ammattikorkeakoulun toiminnan kaupunkilaisten ja yritysten arkeen.

Vaihtovirtaa projekti (1.9. – 28.2.2017) toteutetaan osana 6Aika Avoimet Innovaatioalustat –kärkihankkeen Vantaan osatoteutushanketta. 6Aika hankkeen tavoitteena on nostaa kaupunkien innovaatioympäristöjen valmiustasoa vastaamaan tulevaisuuden palveluja kehittävien kotimaisten ja kansainvälisten yritysten sekä tutkimuslaitosten tarpeisiin.

”Uudistuvalla Myyrmäen kampuksella tulemme olemaan yhä vahvemmin paikallinen ja yhteisöllinen toimija. Haluamme olla kehittämässä hyvää Vantaata asua, elää ja yrittää. Tämä mahdollistuu kokeilemalla ja vakiinnuttamalla toimintamalleja, jotka mahdollistavat aidon, eri toimijoita palvelevan yhteistyön.” Anna-Maria Vilkuna, Metropolia Ammattikorkeakoulu, TKI-johtaja.

”Uskomme uuteen kokeilukulttuuriin, jossa kokeillaan rohkeasti uusia asioita, yhdistäen osaamista ja asiantuntemusta, yli organisaatiorajojen.” Jose Valanta, elinkeinojohtaja, Vantaan kaupunki

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Riikka Kuusisto
p. 050 492 9948
riikka.kuusisto [at] metropolia.fi (riikka[dot]kuusisto[at]metropolia[dot]fi)