Vaikuttavien terveys- ja hyvinvointipalvelujen design - toimintamallin pilotointi ja juurrutus

Hanke on päättynyt.

Metropolialueen kaupunkitutkimuksen tutkimus- ja yhteistyöohjelman (KatuMetro) teema-alueen 3 kärkihanke:

Hankkeen tarkoitus on kuvata ja arvioida metropolialueen kuntien ja ammattikorkeakoulujen hankkeissa kehitettyjä hyvinvointia ja terveyttä edistäviä ja niiden eroja kaventavia palveluinnovaatioita ja niiden käyttöönottoa. Tarkoituksena on myös kehittää toimintamalli palveluinnovaatioita kehittävien hankkeiden toteutukseen, ohjaukseen ja tulosten käyttöönottoon, juurruttamiseen ja levittämiseen. Palveluinnovaatioilla tarkoitetaan interventioita, uusia toimintamalleja tai innovatiivisia toimintakäytänteitä.

Hanke käynnistyi vuonna 2010 ja sitä on rahoittanut Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka (KatuMetro) -yhteistyöohjelma. Hankkeen toteuttajana on Metropolia Ammattikorkeakoulun Terveys- ja hoitoala ja kumppaneina ovat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Lahden kaupungit.

Tähän mennessä hankkeessa on tehty systemaattinen kirjallisuushaku ja -katsaus sekä valmisteltu toimintamallin kehittämistä. Metropolialueen hankkeita on arvioitu tekemällä tutkija-arviointi hankedokumenttien perusteella, hanketoimijoiden itsearviointi tätä varten laaditulla mittarilla sekä hanketoimijoiden ryhmähaastatteluita.

Vuonna 2012 toteutettiin pilottihankkeiden valinta ja yhteistyön käynnistäminen valittujen pilottihankkeiden kanssa. Syyskuussa 2012 hankkeen tuloksia esiteltiin kansallisessa hoitotieteen konferenssissa Oulussa sekä Euroopan Terveyden edistämisen konferenssissa Tallinnassa. Syksyllä hankkeen ensimmäisten vaiheen tuloksia on työstetty myös tieteellisiksi artikkeleiksi.

KatuMetro-hankkeessa tutkittujen hankkeiden haasteita laadun kehittämisessä ovat tähänastisten tulosten perusteella olleet esimerkiksi hankkeen toimijoiden osallistaminen koko hankeprosessin ajan sekä hankkeen tulosten ja kehitettyjen toimintatapojen ja innovaatioiden laajempi hyödyntäminen ja levitys oman kunnan tai toimialan ulkopuolelle.

Vuoteen 2013 asti hanke kulki nimellä: "Terveyttä ja hyvinvointia edistävät ja niiden eroja kaventavat innovaatiot - kehittämishankkeiden metatason arviointi ". Hanke jatkuu vuonna 2013 nimellä: "Vaikuttavien terveys- ja hyvinvointipalvelujen design - toimintamallin pilotointi ja juurrutus". Vuonna 2013 tavoitteena on vaikuttavien terveys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämistä tukevien hyvien käytänteiden testaus ja uusien kehittely sekä kehittämisprosessien eri vaiheiden saumattomuuden tukeminen. Vuoden 2013 lopulla alustava toimintamalli tarkennetaan ja täydennetään.

Hanke on suunniteltu toteuttavaksi viidessä vaiheessa: Kuvaus hankkeen etenemisestä vuosina 2010-2014 (pdf).

Kaupunkitutkimus ja metropolitiikka

Lisätietoa KatuMetro-yhteistyöohjelmasta ja kärkihankkeista:

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelma Helsingin yliopiston sivuilla

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)