VALUE - Vantaan alueellinen ennakointimalli

Vantaan alueellinen ennakointimalli (VALUE) -hankkeen tavoitteena on luoda verkostomaisesti toimiva alueellinen ennakointimalli. Ennakointiteemat ovat vihreä siirtymä, teknologinen ja digitaalinen kehitys, osaamistarpeet sekä kyberuhat. Toimintamalli vakiinnutetaan alueen elinkeinoelämän, Vantaan kaupungin sekä alueen oppilaitosten käyttöön.

Hanke toteutetaan Vantaan kaupungin, Metropolia ja Laurea ammattikorkeakoulujen toimesta vuosina 2023–2025. Metropolian rooli osatoteuttajana on rakentaa alueellista yhteistyötä Vantaan alueen toimijoiden kanssa yhteisen ennakointimallin luomiseksi, joka liitetään osaksi Vantaan tulevaa Osaamiskampusta.

Hankkeen tavoitteet

  • Luoda verkostomaisesti toimiva alueellinen ennakoinnin toimintamalli, jonka tehtävänä on tukea Vantaan alueella toimivien yritysten uudistumis- ja kilpailukykyä.
  • Alueellisen ennakoinnin toimintamallin avulla tulevaisuus- ja ennakointitieto siirretään systemaattisesti osaksi alueen yritysten suunnittelua ja päätöksentekoa.
  • Hankkeessa luodaan edellytykset ennakoinnin vaatimalle osaamiselle ekosysteemissä sekä ennakointitiedon hyödyntämisen toimintamallit.

Kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat alueen yritykset. Toisena varsinaisena kohderyhmänä on koko ennakointitiedon tulkinnan ja analysoinnin ekosysteemi eli toimintaan sitoutunut toteutus- ja toimeenpanoverkosto. Keskeisiä tahoja ovat Vantaan kaupunki, alueen oppilaitokset sekä Vantaan yrittäjät ja Helsingin seudun kauppakamari.

Mikä on hankkeen lisäarvo?

Vantaan elinkeinorakenteessa on valtava potentiaali hyödyntää tulevaisuuden mahdollisuudet vihreä siirtymä, energiakysymykset sekä digitalisaatio uudeksi kilpailueduksi. Haasteena on, ettei Vantaalla ole toistaiseksi olemassa alueellisen ennakoinnin toimintamallia, joka mahdollistaisi elinkeinoelämän innovaatioiden, kokeilujen sekä osaamisen kehittämisen ennakointitietoon perustuen sekä ekosysteemien laajamittaisen hyödyntämisen.

Hankkeeseen osallistuville yrityksille hanke tuottaa lisäarvoa tarjoamalla konkreettisia työkaluja, joilla ennakointitietoa hyödynnetään osana liiketoiminnan kehittämistä.

Hankkeen kesto

Kaksivuotinen hanke päättyy 31.7.2025.

Yhteystiedot

Elina Taponen
projektipäällikkö
elina.taponen [at] metropolia.fi