VALUE - Vantaan alueellinen ennakointimalli

Vantaan alueellinen ennakointimalli (VALUE) -hankkeen tavoitteena on luoda verkostomaisesti toimiva alueellinen ennakointimalli. Ennakointiteemat ovat vihreä siirtymä, teknologinen ja digitaalinen kehitys, osaamistarpeet sekä kyberuhat. Toimintamalli vakiinnutetaan alueen elinkeinoelämän, Vantaan kaupungin sekä alueen oppilaitosten käyttöön.

Hanke toteutetaan Vantaan kaupungin, Metropolia ja Laurea ammattikorkeakoulujen toimesta vuosina 2023–2025. Metropolian rooli osatoteuttajana on rakentaa alueellista yhteistyötä Vantaan alueen toimijoiden kanssa yhteisen ennakointimallin luomiseksi, joka liitetään osaksi Vantaan tulevaa Osaamiskampusta.

Hankkeen tavoitteet

  • Luoda verkostomaisesti toimiva alueellinen ennakoinnin toimintamalli, jonka tehtävänä on tukea Vantaan alueella toimivien yritysten uudistumis- ja kilpailukykyä.
  • Alueellisen ennakoinnin toimintamallin avulla tulevaisuus- ja ennakointitieto siirretään systemaattisesti osaksi alueen yritysten suunnittelua ja päätöksentekoa.
  • Hankkeessa luodaan edellytykset ennakoinnin vaatimalle osaamiselle ekosysteemissä sekä ennakointitiedon hyödyntämisen toimintamallit.

Kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat alueen yritykset. Toisena varsinaisena kohderyhmänä on koko ennakointitiedon tulkinnan ja analysoinnin ekosysteemi eli toimintaan sitoutunut toteutus- ja toimeenpanoverkosto. Keskeisiä tahoja ovat Vantaan kaupunki, alueen oppilaitokset sekä Vantaan yrittäjät ja Helsingin seudun kauppakamari.

Mikä on hankkeen lisäarvo?

Vantaan elinkeinorakenteessa on valtava potentiaali hyödyntää tulevaisuuden mahdollisuudet vihreä siirtymä, energiakysymykset sekä digitalisaatio uudeksi kilpailueduksi. Haasteena on, ettei Vantaalla ole toistaiseksi olemassa alueellisen ennakoinnin toimintamallia, joka mahdollistaisi elinkeinoelämän innovaatioiden, kokeilujen sekä osaamisen kehittämisen ennakointitietoon perustuen sekä ekosysteemien laajamittaisen hyödyntämisen.

Hankkeeseen osallistuville yrityksille hanke tuottaa lisäarvoa tarjoamalla konkreettisia työkaluja, joilla ennakointitietoa hyödynnetään osana liiketoiminnan kehittämistä.

Hankkeen kesto

Kaksivuotinen hanke päättyy 31.7.2025.

Miten luoda ja käyttää ennakointitietoa yrityksen johtamisessa?

Vahvistamme vuosina 2024–2025 Vantaalla alueellista ennakointia ja rakennamme ennakointitiedon hyödyntämistä auttavan tietojohtamisen mallin. Tarvitsemme mallin rakentamiseen panostasi. Haluamme kuulla, millainen alueellinen ennakoinnin tietojohtamisen malli hyödyttää yritystäsi tai organisaatiotasi. Tule mukaan rakentamaan ennakoinnin tietojohtamisen mallia ja kasvattamaan samalla organisaatiosi tulevaisuusosaamista.

Miksi tarvitaan ennakointia ja ennakoinnin tietojohtamisen malli?

Johtaminen edellyttää entistä enemmän ennakoivaa otetta. Ennakointitietoa on olemassa paljon, mutta täyttääkö se yrityksesi tarpeet? Miten yrityksesi hyödyntää ennakointitietoa päätöksentekoprosesseissa? Kenen tehtävä on koota ja seurata ennakointitietoa? Esimerkiksi nämä kysymykset on havaittu keskeisiksi ongelmakohdiksi, kun tuoreissa tutkimuksissa on kartoitettu ennakointitiedon hyödyntämisen pullonkauloja.

Työpajat

Metropolia järjestää kuuden työpajan sarjan, jossa luomme yhteistä ymmärrystä ennakoinnin tietojohtamisen tarpeista ja kohteista sekä tutustumme tulevaisuuskuviin ja keskeisiin muutosajureihin Metropolian innovaatiokeskittymissä. Työpajoissa rakennamme vaihe vaiheelta ennakoinnin tietojohtamisen mallia, jotta se palvelee Vantaalla toimivia yrityksiä, koulutuksen tarjoajia, kaupunkia ja muita toimijoita.

Työpajat pidetään klo klo 8.30–11.30 seuraavina ajankohtina Metropolian kampuksilla.

1. työpaja pe 8.3.2024, Myyrmäen kampus, Vantaa. Lue tapahtumasivulta lisää
2. työpaja pe 12.4.2024, Myyrmäen kampus, Vantaa Lue tapahtumasivuilta lisää
3. työpaja pe 17.5.2024, Myllypuron kampus, Helsinki Lue tapahtumasivuilta lisää
4. työpaja pe 6.9.2024, Myllypuron kampus, Helsinki Lue tapahtumasivuilta lisää ja ilmoittaudu mukaan
5. työpaja pe 4.10.2024, Arabian kampus, Helsinki
6. työpaja pe 8.11.2024, Myyrmäen kampus, Vantaa

Yhteystiedot

Elina Taponen
projektipäällikkö
elina.taponen [at] metropolia.fi (elina[dot]taponen[at]metropolia[dot]fi)