Varhennettujen energiansäästötoimien säästövaikutukset

Hanke on päättynyt.

Kuntien sekä työ- ja elinkeinoministeriö TEM:n väliseen energiatehokkuussopimukseen vuosille 2008-2016 on lokakuuhun 2010 mennessä liittynyt 48 kaupunkia ja 10 kuntayhtymää. Sopimusjärjestelmällä on kansallisen ilmasto- ja energiastrategian mukaisesti tarkoitus osaltaan vastata kansainvälisiin sitoumuksiin ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä.

Tavoitteena on kaikkiaan yhdeksän prosentin suuruinen energiansäästö vuoteen 2016 mennessä. Siihen voidaan sisällyttää myös 1995-2007 toteutettujen energiansäästötoimien vaikutuksia siltä osin, kun niiden vaikutukset ovat edelleen voimassa 2016. Näitä kutsutaan varhennetuiksi energiansäästötoimiksi. Vantaan kaupunki teki osaltaan sopimukseen vuonna 2007.

Motiva Oy on laatinut ohjeen, jonka tavoitteena on kuvata peruslinjaukset niistä energiansäästötoimenpiteistä, joiden vaikutukset hyväksytään osaksi energiatehokkuussopimuksen säästötavoitteiden saavuttamista. Ohjeessa esitetään myös yleisiä pelisääntöjä siitä, miten säästötoimien vaikutukset arvioidaan ja millaisia seikkoja säästöjen laskennassa on otettava huomioon.

Hankkeessa selvitetään Vantaan kaupungin kiinteistöille tehtyjen varhennettujen energiansäästötoimien säästövaikutuksia Motiva Oy:n ohjeen mukaisesti. Analysoitavia kiinteistöjä on useita kymmeniä.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)