Vevent-hanke

Hanke on päättynyt. Sen toiminta-aika oli 1.3.2021–30.4.2022

Vevent-hankkeen tavoitteena oli tuottaa osaamista, tietoa ja verkostoja, jotka mahdollistavat virtuaalitapahtumat liiketoimintana erityisesti sellaisille kulttuurialan toimijoille, jotka eivät ole aiemmin hyödyntäneet XR-teknologiaa.

Hankekumppanit olivat

  • Humanistinen ammattikorkeakoulu
  • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  • Metropolia Ammattikorkeakoulu
  • Yrkeshögskolan Arcada

Rahoittajana toimi:
Euroopan sosiaalirahasto, toimintalinja 4: Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen