Vihta – Digitaaliset ratkaisut vihreään työhön - hanke vastaa Euroopan Unionissa tunnistettuihin vihreän ja digitaalisen siirtymän ja työn edistämisen tarpeisiin. Se kohdistaa toimenpiteensä ensisijaisesti Helsingin kaupungin elinkeino-osaston työllisyys- ja yrittäjyystoimijoihin ja –neuvojille metropolialueella, jossa on paljon hankkeen välilliseen kohderyhmään kuuluvia työttömiä ja yrittäjiksi aikovia tai yrittäjyyden alkaneita sekä post-korona ajan työn murroksessa olevia pk-yrittäjiä. Heistä osa on maahanmuuttajia, mikä on Suomessa edelleen käyttämätön potentiaali.

Hankkeen polttopisteessä on digitaalisen ja vihreän työn lisääntyvät ja parantuvat sisällöt, innovointi, fasilitointi, palvelumuotoilu, ennakointi sekä neuvonta ja ohjaus. Hankkeen menetelmien kautta digitaalisuus lävistää kaikki toiminnot ja uudesta tulevaisuuden osaamisesta tulee osa työtä, jossa levitetään parhaita käytänteitä. On laskettu, että hanke tavoittaa metropolialueella 50 000 ihmistä ja uudet digitaaliset ja vihreät osaamiset juurtuvat osaksi neuvonnan ja ohjauksen käytänteitä.

Konkreettisia toimia ja tuloksia ovat

  • digitaaliset workshopit
  • innovaatio- ja ennakointityöpajat
  • opas
  • julkaisu
  • palvelumanuaalit
  • mallinnukset
  • mediajulkaisut ja niiden vaikutus ja muutos toimintaan sekä levittäminen verkossa.

Hankkeessa järjestettyjen tapahtumien ja luentojen tallenteita pääsee katsomaan hankkeen Youtube-kanavalla.

Hankkeen toteuttavat 3AMK-ammattikorkeakoulut Metropolia, Haaga-Helia ja Laurea, ja kumppaneina ovat, NewCo Helsinki sekä Helsingin kaupungin Elinkeino-osasto ja Innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikkö.

Hankkeen kesto on: 02/2022-08/2023. Euroopan sosiaalirahaston tukemaa hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Yhteystiedot

Laura-Maija Hero, asiantuntija, Metropolia AMK

laura-maija.hero [at] metropolia.fi