VIHTA - Digitaaliset ratkaisut vihreään työhön

Vihta – Digitaaliset ratkaisut vihreään työhön - hanke vastasi Euroopan Unionissa tunnistettuihin vihreän ja digitaalisen siirtymän ja työn edistämisen tarpeisiin. Se kohdisti toimenpiteensä ensisijaisesti Helsingin kaupungin elinkeino-osaston työllisyys- ja yrittäjyystoimijoihin ja -neuvojille metropolialueella, jossa on paljon hankkeen välilliseen kohderyhmään kuuluvia työttömiä ja yrittäjiksi aikovia tai yrittäjyyden alkaneita sekä post-korona ajan työn murroksessa olevia pk-yrittäjiä.

Hanke on päättynyt 31.8.2023.

Hankkeen polttopisteessä oli digitaalisen ja vihreän työn lisääntyvät ja parantuvat sisällöt, innovointi, fasilitointi, palvelumuotoilu, ennakointi sekä neuvonta ja ohjaus. Hankkeen menetelmien kautta digitaalisuus lävistää kaikki toiminnot ja uudesta tulevaisuuden osaamisesta tulee osa työtä, jossa levitetään parhaita käytänteitä. Hankkeen avulla uudet digitaaliset ja vihreät osaamiset juurtuvat osaksi neuvonnan ja ohjauksen käytänteitä.

Konkreettisia toimia ja tuloksia olivat

  • digitaaliset workshopit
  • innovaatio- ja ennakointityöpajat
  • opas
  • julkaisu
  • palvelumanuaalit
  • mallinnukset
  • mediajulkaisut ja niiden vaikutus ja muutos toimintaan sekä levittäminen verkossa.

Hankkeessa järjestettyjen tapahtumien ja luentojen tallenteita pääsee katsomaan hankkeen Youtube-kanavalla.

Hankkeen materiaalit ja julkaisut näet hankkeen verkkosivuilta.

Hankkeen toteuttivat 3AMK-ammattikorkeakoulut Metropolia, Haaga-Helia ja Laurea, ja kumppaneina olivat, NewCo Helsinki sekä Helsingin kaupungin Elinkeino-osasto ja Innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikkö.

Hankkeen kesto: 02/2022-08/2023. Euroopan sosiaalirahaston tukemaa hanketta rahoitettiin osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Yhteystiedot

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)