Virtuaalimuskari - Varhaisiän musiikkikasvatus digitaalisessa oppimisympäristössä

Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Rockway.Inarin kansalaisopisto.Kuhmo.

Hanke on päättynyt 30.4.2017.

Virtuaalimuskari-hanke pilotoi mahdollisuuksia, joita verkko-oppimisympäristö voi tarjota varhaisiän musiikkikasvatukselle, lähtökohtina sekä opettaminen että oppiminen. Hankkeessa testataan, miten varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteita voidaan toteuttaa ja tukea verkon välityksellä sekä sitä, miten verkko-opetuksen työkaluja ja digitalisoituja opetusmetodeja voidaan ottaa käyttöön musiikin varhaiskasvatuksessa (kodeissa, kerhoissa, päiväkodeissa ja musiikkileikkikouluissa).

Hanke syntyi tarpeesta tarjota perheille asuinpaikasta riippumatta mahdollisuus päästä ammattitaitoisen ja tavoitteellisen taiteen varhaiskasvatuksen piiriin. Käyttäjäkohderyhmänä ovat ne lapset ja vanhemmat, joille ei ole pitkien välimatkojen takia mahdollista käydä perinteistä musiikkileikkikoulua.

Musiikkileikkikoulutoiminta on pääosin ryhmäopetusta. Siksi keskiössä on kokeilla, miten ryhmäopetuksen positiiviset vaikutukset tuotetaan digitalisoidussa oppimisympäristössä, kun ryhmän tai opettajan fyysistä läsnäoloa ei ole. Hankkeessa pilotoidaan toimintamalleja, joilla tuetaan lapsen ryhmään kuulumisen kokemusta. Interaktiivisuuden toteuttamiseen pienten lasten kanssa innovoidaan uudenlaisia tapoja muun muassa pelillistämisen kautta.

Hanke tuottaa pedagogista tietoa musiikkipedagogiopiskelijoiden ja työelämässä jo olevien varhaisiän musiikkikasvattajien digiopetustaitojen lisäämisestä sekä virtuaaliopettamisen mahdollisuuksista varhaisiän musiikkikasvatuksessa. Tutustu Virtuaalimuskarin taigaa -loppujulkaisuun (pdf)

Hankkeen keskeiset toimenpiteet:

  • konkreettinen pilotointi aidoissa kehittämisympäristöisä Inarin ja Kuhmon seuduilla
  • digitalisoitujen ohjauksen mallien kehittäminen yksittäisille lapsi-aikuinen-pareille, kodeille, kerhoille, päiväkodeille ja musiikkileikkikouluryhmille
  • pedagogiikan kehittäminen
  • digiopetustaitojen kehittäminen/koulutus
  • digimateriaalin tuottaminen muskaritoiminnan eri muodoille

Hankkeen päätoteuttajat ovat Metropolia Ammattikorkeakoulun Musiikki ja internet-musiikkiopisto Rockway. Yhteistyökumppaneina toimivat Inarin kansalaisopisto ja Kuhmon musiikkiopisto sekä Varhaisiän musiikinopettajat ry (Vamory).

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Projektipäällikkö Irene Alsti-Lehtonen
p. +358 40 564 3178
irene.alsti-lehtonen [at] metropolia.fi (irene[dot]alsti-lehtonen[at]metropolia[dot]fi)