Virtuaalinen elämyslääke -hanke

Hankkeen rahoittajat

Hanke päättyi 31.12.2020.

Virtuaalinen elämyslääke – hanke kasvattaa sote-alan henkilöstön ymmärrystä luovien alojen, erityisesti virtuaalisuuden hyödyntämisessä esim. miellyttävien asiakaskokemusten sekä elämysten kehittämiseksi. Hanketta rahoittaa Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. TAMKin koordinoimassa hankkeessa osatoteuttajina ovat Metropolian, Turun ja Oulun ammattikorkeakoulut.

Hankkeen tavoitteena on

  • lisätä luovan alan ja sote-alan toimialojen ja toimintatapojen välistä yhteistyötä
  • edistää uusien teknologioiden ja elämysreseptien tuotteistamista ja kaupallistamista
  • kehittää monialainen koulutusmalli osaamisen yhdistämiseksi
  • levittää elämysreseptin toimintamallia valtakunnallisesti.

Lisätietoa

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta

Anitta Pankkonen-Rentola, Projektipäällikkö

Anitta.Pankkonen-Rentola [at] metropolia.fi (Anitta[dot]Pankkonen-Rentola[at]metropolia[dot]fi)