Virtual Trade Show -hankkeen tarkoituksena on tukea XR-alan yritysten liiketoiminnan kehitystä ja verkostoitumista kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, luoda uutta innovaatiotoimintaa sekä kehittää alan ekosysteemejä. Lisäksi osana hanketta luodaan virtuaalitapahtumien malli sekä messualusta.