Virtual Trade Show - XR-alan yritysten verkostoinnin ja liiketoiminnan kehittämisen tukeminen virtuaalisen tapahtumatoiminnan kautta

Hanke on päättynyt 31.12.2022.

Virtual Trade Show on Helsinki XR Centerin toteuttama hanke, jonka tarkoituksena on tukea XR-alan yritysten liiketoiminnan kehitystä ja verkostoitumista, luoda uutta innovaatiotoimintaa sekä kehittää alan ekosysteemejä.

Hankkeen tärkein tavoite on tukea uusmaalaisten XR-alan yritysten innovaatiotoimintaa ja kehittää alan ekosysteemejä. Tähän päätavoitteeseen päästään seuraavien toimenpiteiden kautta:

  • Kartoitetaan uusmaalaiset alan yritykset ja selvitetään heidän tarpeensa liittyen liiketoiminnan kehittämiseen, verkostointiin, markkinointiin ja rekrytointiin.
  • Luodaan virtuaalinen 3D-messualusta, jolla yritykset voivat tuoda itseään esille virtuaalisessa muodossa.
  • Luodaan alan yrityksen virtuaalinen esittelytila, jota he voivat käyttää omiin tarkoituksiinsa
  • Osallistetaan yritykset alan kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin, ja tätä kautta vahvistetaan suomalaista XR-ekosysteemiä
  • Osallistetaan yritykset tapahtumatoimintaan, jonka kautta tarjotaan heille mahdollisuus verkostointiin, markkinointiin ja uuteen liiketoimintaan myös koronarajoitusten aikana.
  • Luodaan uusia tapoja korkeakoulujen ja yritysten yhteistyölle, erityisesti sen osalta, miten yritykset voivat kohdata opiskelijoita ja rekrytoida uusia osaajia.
  • Tuetaan XR-yritysten kestävää talouskasvua tarjoamalla resurssiviisaita tapoja verkostointiin ja liiketoiminnan kasvattamiseen.
  • Parannetaan pääkaupunkiseudun näkyvyyttä maailmalla tuomalla virtuaalisten tapahtumien kautta esille uusmaalaisia yrityksiä ja heidän osaamistaan.
  • Varmistetaan XR-alan yrityksille jatkuva tuki osana alan ekosysteemiä myös hankkeen jälkeen luomalla virtuaalinen tapahtumakehys ja suunnitelma sen jatkokäytölle.
  • Luodaan malli uusille startup-yrityksille päästä mukaan alan ekosysteemiin mahdollisimman tehokkaasti.

Lisätietoja

Hanke Helsinki XR Centerin verkkosivuilla (avautuu helsinkixrcenter.com)