Voimaa elokuvasta - yhteisöllinen elokuvaklubi hanke

Hanke on päättynyt 31.10.2019

Euroopan sosiaalirahasto – Euroopan unioni.Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020.

Hankkeen tavoitteena on luoda uusi kansalaisyhteiskuntaa vahvistava toimintamalli, jossa työttömien maahanmuuttajataustaisten ja paikallisten suomalaisten kohtaamisia fasilitoidaan yhteisten elokuvaklubien puitteissa.

Yhteiskehittely ja pilotointi

Yhteisöllinen elokuvaklubi -hanke pyrkii kehittämään ja löytämään uusia ratkaisuja työttömien maahanmuuttajataustaisten ja Helsingin itäisen kantakaupungin työttömien nuorten sosiaalisen ja yhteiskunnallisen toimintakyvyn lisäämiseksi. Hanke kohdistuu erityisesti oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden ja työttömien paikallisten ryhmiin, joiden sosiaalinen osallisuus on uhattuna.

Yhteisöllinen elokuvaklubi -hankkeessa yhteiskehitetään uusi fasilitointimenetelmä maahanmuuttajataustaisille kohderyhmille. Menetelmä testataan ja pilotoidaan maahanmuuttajien kahdensuuntaisen kotoutumisen, sosiaalisen eheyden sekä työelämään suuntautuvien tavoitteiden edistämiseksi. Yhteisöllinen elokuvaklubi -hankkeessa luodaan pilotin kokemuspohjaan kiinnittyvä malli uuden fasilitointimenetelmän hyödyntämisestä maahanmuuttajien kotouttamistyössä.

Kumppanit

Kumppanuusverkostossa yhdistyy Metropolian vahva hanketoiminta ja fasilitoinnin kehittämisen asiantuntemus, helsinkiläisiä aktivoiva Artova ry ja oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita edustava Turvapaikanhakijoiden Tuki eli Tutu ry, elokuvatapahtumien asiantuntijaorganisaatio DocPoint Elokuvatapahtumat ry sekä työllistymispolkua tukeva Ohjaamo Helsinki. Konsortio edustaa yhdessä vahvaa hankehallintoa, uutta toimintamallia, yhteisöllisyyden kehittämistyötä sekä kohderyhmiä.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)