Voimavaraistava uraohjaajan valmennus ammatillisille opettajille

Hanke on päättynyt

Hankkeen tavoite

Voimavaraistava uraohjaaja -koulutus suunnattiin toisen asteen ammatillisille opettajille, jotka ohjaavat opiskelijoiden työssäoppimisjaksoja ja/tai tarvitsevat työssään voimavaraistavan uraohjaamisen osaamista. Toisen asteen ammatilliset opiskelijat saavat paremman lähtölaukauksen työelämään ja uralleen, kun heidän opettajansa osaavat ohjata heitä tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan suhteessa työelämän vaatimuksiin.

Hankkeen tulokset

Hankkeessa rakennettiin voimavaraistavan uravalmentajan valmennusohjelma, joka koostui valmennuksen ja ohjauksen teoriasta, menetelmistä ja käytänteistä. Sen keskeisinä käsiteltävinä teemoina ja taitoina olivat dialogisuus, ratkaisukeskeisyys, reflektiivisyys (itse vs muiden) ja narratiivisuus.

Tavoitteena oli, että koulutuksen käytyään opettaja

  • osaa tunnistaa ja ymmärtää uraohjauksen kannalta keskeisiä ilmiöitä,
  • osaa ohjata opiskelijan tunnistamaan ja reflektoimaan omia kompetenssejaan,
  • pystyy sparraamaan opiskelijaa omaan uraan liittyvissä päätöksissä ja voimavaraistamaan ohjattaviaan urapolulle,
  • osaa hyödyntää ohjaustyössään erilaisia tarjolla olevaa tietoperustaa sekä erilaisia käytettävissä olevia työkaluja ja menetelmiä ja
  • osaa soveltaa digitaalisia työkaluja uraohjauksen toteuttamiseen.

Hankkeen opeista ja tuloksista koottiin Kohtaamisia ihmisiä uralla? Voimavaraistava ohjausote -julkaisu (linkki Theseukseen), jossa pääsevät ääneen sekä täydennyskoulutuksen osallistujat että koulutuksen vetäneet Metropolian Ammattikorkeakoulun asiantuntijat. Julkaisussa perehdytään voimavaraistavaan uraohjaukseen ja tutustutaan käytännön esimerkkeihin voimavaraistavista kohtaamisista.

Lisätietoa

Raisa Varsta,
Projektipäällikkö,
raisa.varsta [at] metropolia.fi (raisa[dot]varsta[at]metropolia[dot]fi)