Voimavaraistava uraohjaajan valmennus ammatillisille opettajille

Hanke on päättynyt

Hankkeen tavoite

Voimavaraistava uraohjaaja -koulutus on suunnattu toisen asteen ammatillisille opettajille, jotka ohjaavat opiskelijoiden työssäoppimisjaksoja ja/tai tarvitsevat työssään voimavaraistavan uraohjaamisen osaamista. Toisen asteen ammatilliset opiskelijat saavat paremman lähtölaukauksen työelämään ja uralleen, kun heidän opettajansa osaavat ohjata heitä tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan suhteessa työelämän vaatimuksiin.

Hankkeen tulokset

Hankkeessa rakennetaan voimavaraistavan uravalmentajan valmennusohjelma, joka kehittää osallistujien valmennus- ja ohjaustaitoja. Valmennusohjelma koostuu valmennuksen ja ohjauksen teoriasta, menetelmistä ja käytänteistä. Sen keskeisinä käsiteltävinä teemoina ja taitoina ovat dialogisuus, ratkaisukeskeisyys, reflektiivisyys (itse vs muiden) ja narratiivisuus.

Koulutuksen käytyään opettaja

  • osaa tunnistaa ja ymmärtää uraohjauksen kannalta keskeisiä ilmiöitä
  • osaa ohjata opiskelijan tunnistamaan ja reflektoimaan omia kompetenssejaan
  • pystyy sparraamaan opiskelijaa omaan uraan liittyvissä päätöksissä ja voimavaraistamaan ohjattaviaan urapolulle
  • osaa hyödyntää ohjaustyössään erilaisia tarjolla olevaa tietoperustaa sekä erilaisia käytettävissä olevia työkaluja ja menetelmiä
  • osaa soveltaa digitaalisia työkaluja uraohjauksen toteuttamiseen.

Lisätietoa

Raisa Varsta, Projektipäällikkö

Raisa.Varsta [at] metropolia.fi (Raisa[dot]Varsta[at]metropolia[dot]fi)