Vyyhti – verkostot, yrittäjyysosaaminen ja yhteistoiminnallisuus luovilla aloilla

VyyhtiEuroopan sosiaalirahasto – Euroopan unioni.Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.Metropolia.Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013.

Hanke on päättynyt 30.04.2014.

Miksi luovien alojen yrittäjien verkostoja kannattaa kehittää? Kuinka kasvatetaan kulttuurin ja luovan alan korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyysvalmiuksia? Miten kaupunginosayhdistysten toiminnan uudistaminen liittyy luoviin aloihin?

Vyyhti –verkostot, yrittäjyysosaaminen ja yhteistoiminnallisuus luovilla aloilla luo monenlaajuisia koulutuksia verkostoitumisen, yrittäjyyden ja yhteistoiminnallisuuden teemoista vuosina 2011-2013.

Hanke on tarkoitettu luovan alan yrittäjinä jo toimiville, alan opiskelijoille ja yhdistystoimijoille. Tavoitteena on tukea kohderyhmien osaamisen kehittymistä ja uusien työskentelytapojen syntymistä verkostoyhteiskunnassa.

Hankkeen toiminnan lähtökohtana on tarve kehittää kulttuurin ja luovan alan korkeakouluopiskelijoiden valmiuksia yrittäjyyteen, edistää uusien työskentelytapojen syntymistä luovien alojen yrittäjien keskuudessa sekä tukea paikallistoimijoiden yrittäjämäisen toimintatavan omaksumista. Hankkeen tähtäimessä on monialainen verkostoituminen kohderyhmien välillä.

Käytännössä hanke suunnittelee, kehittää ja toteuttaa ratkaisukeskeisiä ja toimintapainotteisia koulutuksia. Ne soveltuvat ajankäytöltään ja toteutusajankohdiltaan luovien alojen mikro- ja pienyrittäjille sekä yhdistystoimijoille. Toteutusmuotoina kokeillaan esimerkiksi verkostotapaamisia, työpajoja, epäseminaareja ja tulevaisuusverstaita. Luovien alojen ammattikorkeakouluopiskelijoille tarjotaan perinteisempiä opintojaksoja. Eri koulutusohjelmien opiskelijoiden verkostoitumisen edistämiseksi Vyyhti tuottaa yrittäjyyteen valmentavan kesäopintojakson vuonna 2012 sekä jatkaa yrittäjyydestä kiinnostuneiden osaamisen syventämistä lukuvuoden 2012-2013 ajan vapaavalintaisin opintojaksototeutuksin.

Hankkeessa merkittävässä roolissa on tutkimus, jolla selvitetään toteutettujen koulutuspilotointien vaikutuksia osallistujien toimintatapoihin ja mahdollisesti toiminnassa havaittuihin muutoksiin.

Vyyhti huipentuu yhteistyössä kumppaniverkoston kanssa vuonna 2013 toteutettavaan luovan alan yrittäjyys ja paikallisen hyvinvoinnin kehittyminen -teemaiseen kansainväliseen seminaariin.

Hankkeessa toimivat päätoteuttajana Metropolia Ammattikorkeakoulun Kulttuuri ja luova ala, osatoteuttajina Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka sekä Hub Helsinki osuuskunta. Hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahaston varoin.

Tutustu Vyyhdin tuloksiin hankkeen sivuilla

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)