Yhteiskehittely kuntoutusosaamisen uudistajana

Hanke on päättynyt.

Kesto: 2008–2011

Yhteiskehittely kuntoutusosaamisen uudistajana -projekti toteutui kuntoutuksen ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa. Projektin tuotti yhteiskehittelyn avulla uutta moniammatillista ja yhteisöllistä kuntoutusosaamista tulevaisuusorientoituneesti. Yhteiskehittely rakentuu kumppanuustoiminnaksi ja sille on ominaista vuorovaikutus, osallisuus ja yhteistoiminnallisten menetelmien käyttö. Projektin tavoitteena oli ymmärtää kuntoutusta toimintalähtöisesti ja kokonaisvaltaisesti. Projektissa reflektoitiin sekä pedagogisia että tutkimuksellisen kehittämisen menetelmällisiä ratkaisuja ja hyötyjä.

Hankerahoitus: Tutkiva ja kehittävä työote osana arjen työtoimintaa (Metropolia AMK)

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)