Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (REACT, Etelä-Suomi)

Muutoskumppanisi vihreässä siirtymässä

Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (REACT, Etelä-Suomi) -hanke oli yhdeksän eteläsuomalaisen ammattikorkeakoulun yhteishanke, joka toteutettiin 1.12.2022–30.11.2023. Hankkeessa tuotettiin yrityksille yli 70 erilaista mikro-opintokokonaisuutta sekä järjestettiin kymmenittäin tilaisuuksia, jotka osaltaan tukivat yritysten vihreää siirtymää, muutoskyvykkyyttä ja digitalisaatiota.

Maksuttomien mikrokurssien, tapahtumien ja erilaisten työpajojen sekä sparrausten avulla tarjottiin tukea sadoille eteläsuomalaisille mikro- ja pk-yrityksille. Hankkeen tuottamat mikrokurssit ovat edelleen käynnissä. Digitaalisesta työkirjasta Humakin sivuilta löydät mikro-opinnot ja muut työkalut, joiden avulla sinä ja yrityksesi voitte kehittyä työn ohella. Tutustu yrittäjille suunnattuihin huippusisältöihin ilmaiseksi ja klikkaa itsesi oppimaan. Pysy mukana muutoksessa!

Mikro-opinnot

Henkilö katsoo avoinna olevaa läppäriä, jonka ruudulla on nainen.

Mikro-opinnot ovat napakoita, työn lomassa joustavasti suoritettavia verkko-opintoja. Yritysten muutoskumppanina toimii yhteensä 22 ammattikorkeakoulua, jotka tarjoavat erilaisia opintokokonaisuuksia.

Yritykset voivat suorittaa koulutuksia ajasta ja paikasta riippumatta, ilman veloitusta.

Kurssit kiertotaloudesta ja vihreästä energiasta:

Tulevaisuuden puhtaat ja kestävät ratkaisut

Tulevaisuuden megatrendit vaikuttavat kaikkeen toimintaan ja tulevat muokkaamaan tapaamme toimia. Muutos tapahtuu yli toimialarajojen eikä rajoitu vain teknologioiden kehittymiseen.

Kurssi antaa kattavat katsauksen nykyisiin megatrendeihin, kehityskulkuihin historiasta nykyhetkeen ja ennakoinnin kautta tulevaisuuden näkymiin puhtaiden ja kestävien ratkaisujen roolista tulevaisuudessa. Kurssilla käsitellään kiertotalouden ja kestävän kehityksen tuomaa muutosta liiketoimintaan esimerkkien kautta. Kurssi antaa valmiuksia ymmärtää käynnissä olevaa muutosta, muutosvoimia ja näiden taustoja. Sisältö antaa yrittäjälle konkretiaa sekä työkaluja arvioida omaa roolia ja liiketoimintamahdollisuuksia kestävän kehityksen ja kiertotalouden ratkaisujen yleistyessä.

Kesto: 8 h, mutta voi suorittaa myös pienempiä osia oman kiinnostuksen mukaan. Osallistu kurssille Googlen palvelussa.

Kiertotalous yhteiskunnassa ja yrityksissä

Kiertotalousajattelu valtaa alaa ja muuttaa nykyistä lineaaritaloutta kohti kestävämpiä liiketoimintamalleja. Kurssilla kiertotalouden perusteet ja niiden ilmeneminen eri yritysten ja yhteisöjen toiminnassa hahmottuvat konkreettisten case esimerkkien avulla. Kurssilla käsitellään myös kiertotalouden liiketoimintamalleja sekä toimien ympäristövaikutuksia ja vaikuttavuutta. Kurssin aiheita ovat kiertotalouden periaatteet, toimintatavat, ansaintalogiikka, rajoitteet ja tulevaisuuden skenaariot.

Kesto: 4 h, mutta voi suorittaa myös pienempiä osia oman kiinnostuksen mukaan. Osallistu kurssille Googlen palvelussa.

Elinkaarianalyysi pk-yrittäjille - perusteet haltuun!

Elinkaariarvioinnit lisäävät ymmärrystä materiaali- ja resurssivirroista, hankinta- ja logistiikkaketjuista, prosesseista, resurssitehokkuudesta, päästölaskennasta sekä lisäävät tietopohjaista ymmärrystä yrityksen tuotannollisista sekä operatiivisista resursseista.

Mikro- ja pk-yritysten yrittäjille sekä työntekijöille, johtajille ja asiantuntijoille suunnatun kurssin hyödyt voi summata seuraavasti:

 • Auttaa tunnistamaan ympäristövaikutukset ja kestävyyteen liittyvät riskit liiketoiminnassa.
 • Auttaa löytämään keinoja vähentää ympäristövaikutuksia ja parantaa kestävyyttä liiketoiminnassa.
 • Elinkaariarvioinnit ovat tärkeä osa kestävän kehityksen strategiaa ja auttavat yrityksiä vastaamaan asiakkaiden ja sidosryhmien kasvavaan kestävyysvaatimukseen (Green Deal, uusi CSRD-raportointidirektiivi, eri toimialojen omat ISO-standardit yms.)
 • Elinkaariarvioinnit auttavat yrityksiä saavuttamaan kilpailuetua kestävyystekijöillä auttamalla tunnistamaan uusia innovaatioita tai säästökohteita prosesseissa sekä resursseissa.

Osallistu kurssille Googlen palvelussa.

Vihreä siirtymä ja energian tuotanto

Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen. Avainasemassa vihreässä siirtymässä on energiantuotannon murros, jossa tuotanto perustuu puhtaan ja uusiutuvan energian hyödyntämiseen ja fossiilisesta energiasta luopumiseen. Kurssilla esitellään keskeisimpiä uusiutuvan energian tuotannon tekniikoita ja ratkaisuja, jotka valtaavat alaa vihreän siirtymän myötä. Näitä ovat mm. tuulivoima, vesivoima, biopolttoaineet, lämpöpumput ja aurinkosähkö ja -lämpö. Kurssilla tutustutaan näihin tekniikoihin toimintaperiaatteiden, rajoitteiden ja mahdollisuuksien kautta.

Kurssi koostuu viidestä osiosta, joita voi suorittaa vapaasti oman aikataulun mukaan:

 • Energiantuotannon nykytila Suomessa ja globaalisti
 • Vesivoima
 • Tuulivoima
 • Aurinkosähkö ja -lämpö
 • Lämpöpumput

Kesto: 8 h. Osallistu kurssille Googlen palvelussa.

Vihreän energian varastointi, jakelu ja hyödyntäminen

Vihreä energia perustuu puhtaan ja uusiutuvan energian hyödyntämiseen, mikä on edellytys fossiilisesta energiasta luopumiseen. Hajautetun energian hyödyntämisen haasteena on energian varastoiminen kulutus- ja tuotantohuippujen tasaamista varten. Uusiutuvan energian kurssilla tutustutaan keskeisimpiin energian varastoinnin ratkaisuihin ja teknologioihin sekä perehdytään hajautetun energian jakeluun ja uusiin Power to X sovelluksiin, jotka hyödyntävät uusiutuvaa energiaa mm. vedyn, metaanin ja metanolin tuotantoon sekä hiilidioksidin talteenottoon.

Avainsanat: energian varastointi (akut, lämpövarastot, mekaaniset ja kemialliset menetelmät), älykkäät sähköverkot, P2X, veden elektrolyysi, vetytalous, metanointi, metanoli- ja Fisher-Tropsch-synteesi.

Kesto: 8 h, mutta voi suorittaa myös pienempiä osia oman kiinnostuksen mukaan. Osallistu kurssille Googlen palvelussa.

Tekoäly- ja robotiikka-aiheiset kurssit:

Tekoälyn perusteet

Tämä mikrokurssi on suunniteltu kaikille tekoälystä kiinnostuneille oppijoille, jotka haluavat tutustua aiheeseen. Kurssi tarjoaa helposti lähestyttävän ja yleisellä tasolla etenevän johdannon tekoälyn maailmaan. Se sisältää perustietoa tekoälystä ja siihen liittyvistä koneoppimismenetelmistä.

Kesto: 4 h. Osallistu kurssille Googlen palvelussa.

Tekoälyn soveltaminen

Tämä mikrokurssi on jatko-osa Tekoälyn perusteet-mikrokurssille. Siinä tarkastellaan tekoälyn sovelluskohteita ja niihin liittyviä näkökulmia. Kohteina ovat muun muassa sovellukset kestävään kehitykseen sekä näkökulmat opetusaineiston valintaan ja tekoälyn kehittämisessä huomioitaviin eettisiin näkökulmiin.

Kesto: 4 h. Osallistu kurssille Googlen palvelussa.

Tekoäly

Kurssi on suunniteltu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tekoälystä ja haluavat saada perustiedot aiheesta. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että henkilöille, joilla on jo jonkin verran taustaa tekoälystä tai ohjelmoinnista. Mikrokurssi tarjoaa helposti lähestyttävän johdannon tekoälyn maailmaan. Se tarjoaa perustietoa tekoälystä ja opetusmenetelmistä. Kurssi ei edellytä aikaisempaa kokemusta tekoälystä, vaan se opettaa käsitteet ja tekniikat alusta alkaen.

Kesto: 8 h, mutta kurssin voi suorittaa myös pienempinä kokonaisuuksina oman kiinnostuksen mukaan. Osallistu kurssille Googlen palvelussa.

Johdanto robotiikkaan

Kurssi soveltuu kaikille, jotka haluavat saada perustiedot robotiikasta. Kurssi sopii aloittelijoille. Kurssi ei edellytä aikaisempaa kokemusta roboteista, vaan se opettaa käsitteet ja tekniikat alusta alkaen.

Kurssi voi olla hyödyllinen esimerkiksi opiskelijoille, jotka haluavat saada yleiskuvan robotiikan perusteista, eri alojen ammattilaisille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan robottien alalla, tai harrastajille, jotka ovat kiinnostuneita tutustumaan robotiikkaan.

Kurssilla esitellään laaja kirjo robotiikan ja automaation alueita, jotka vaikuttavat merkittävästi nykypäivän maailmaan ja tulevaisuuden teknologiseen kehitykseen. Liikkeelle lähdetään ohjelmistoautomaatiosta ja näkökulmaa laajennetaan kattamaan teollisuusrobotiikka, palvelurobotiikka, mobiilirobotiikka, kobotiikka, dronet sekä robotiikan oheisteknologiat.

Linkki kurssisivulle Googlen palveluun.

Mobiilirobotiikka

Tämä mikrokurssi tarjoaa sinulle perustiedot mobiilirobotiikasta ja innostavan pohjan jatkaa syvemmälle aiheeseen. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että henkilöille, joilla on jo jonkin verran taustaa robotiikasta tai ohjelmoinnista. Mikrokurssi tarjoaa helposti lähestyttävän johdannon mobiilirobotiikasta. Se tarjoaa perustietoa mobiilirobottien liikkumisesta ja havainnoinnista.

Mikrokurssi voi olla hyödyllinen insinööreille ja teknisille ammattilaisille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan mobiilirobottien alalla, tai harrastajille, jotka ovat kiinnostuneita tutustumaan mobiilirobotiikan kiehtovaan maailmaan. Kurssin aikana tutustut mobiilirobotiikan perusteisiin ja keskeisiin käsitteisiin. Opit erilaisista mobiilirobottien liikkumismekanismeista ja navigointimenetelmistä, kuten pyörät, jalat ja sensoreilla avustettu paikannus. Lopuksi kurssilla tutustutaan mobiilirobotiikan sovelluksiin eri teollisuudenaloilla, kuten varastotoiminnassa, terveydenhuollossa ja pelastustehtävissä. Opit, miten mobiilirobotiikkaa voidaan hyödyntää arkipäivän haasteiden ratkaisemiseen ja ihmisten avustamiseen erilaisissa ympäristöissä.

Kesto: 8 h, mutta kurssin voi suorittaa myös pienempinä kokonaisuuksina oman kiinnostuksen mukaan. Osallistu kurssille Googlen palvelussa.

Kobotiikka

Mikrokurssi on suunniteltu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kobotiikasta eli yhteistyörobotiikasta, ja haluavat saada perustiedot aiheesta. Kobottiikka yhdistää kognitiivisen tieteen ja robotiikan luodakseen turvallisia ja älykkäitä järjestelmiä ihmisen ja koneen väliseen yhteistyöhön.

Kurssi sopii sekä aloittelijoille että henkilöille, joilla on jo jonkin verran taustaa robotiikasta tai ohjelmoinnista. Mikrokurssi tarjoaa helposti lähestyttävän johdannon kobotiikan maailmaan. Se tarjoaa perustietoa koboteista, niiden rakenteesta, valmistajista ja käyttökohteista. Kurssi ei edellytä aikaisempaa kokemusta koboteista, vaan se opettaa käsitteet ja tekniikat alusta alkaen.

Kesto: 8 h, mutta kurssin voi suorittaa myös pienempinä kokonaisuuksina oman kiinnostuksen mukaan. Osallistu kurssille Googlen palvelussa.

Menneet tapahtumat

Yrittäjän innovaatiopäivä - Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (REACT, Etelä-Suomi) -hankkeen kick-off 16.3.2023

Hankkeen kick-off järjestettiin 16.3.23 klo 15-18.30 Metropolian Myyrmäen kampuksella. Metropolian YouTube-kanavalta löydät tallenteen tilaisuudesta.

Puheenvuorot:

 • Merja Rehn, innovaatiojohtaja, Puhtaat ja kestävät ratkaisut innovaatiokeskittymä, Metropolia AMK
 • Mikael Pentikäinen, Toimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät ry
 • Riitta Silvennoinen, Energiamurroksen liiketoimintajohtaja, St1 Oy
 • Veera Udd, projektipäällikkö, Metropolia AMK
 • Rohkeasti kohti muutosta -yrityspaneelissa:
 • Sami Kalliokoski, teknologiajohtaja, Aiforsite
 • Mari Granström, toimitusjohtaja, Origin by Ocean
 • Tapio Vehmas, toimitusjohtaja, Carbonaide

Kiertotalouden mahdollisuudet liiketoiminnassa -webinaari ke 12.4.2023 klo 9.30-10.30

Metropolian kiertotalouden teemavastaava Esa Toukoniitty perehdytti kiertotalouden perusteisiin, liiketoimintamalleihin sekä taustoitti käynnissä olevaa muutosta, haasteita ja mahdollisuuksia. Eri alojen case-esimerkkien avulla käytiin läpi miten yritykset ovat ottaneet kiertotalouden osaksi omaa liiketoimintaa. Webinaarissa annettiin työkaluja, materiaalia ja tietoa, joka auttaa yrittäjää kiertotalouteen siirtymisessä. Webinaari toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjät ry:n kanssa. Katso webinaarin tallenne Vimeosta.

REACT NOW: Opportunities for SMEs - WCEF2023 Accelerator Session 1.6.2023 klo 15-18

Sitran Maailman Kiertotalousfoorumin yhteistyötapahtumassa puhuivat mm. Ethican Anne Raudaskoski ja Meat Food Techin Mikko Karell. Euroopan komission Stefano Soron puheenvuoro aiheesta European Commission's actions on circularity of products löytyy tallenteena Metropolian YouTube-kanavalta.

REACT NOW tapahtuma 1.6.2023

Muutoksen voima -yritystapahtuma 28.9.2023 klo 8.30-16.00

Heurekassa järjestetyssä tapahtumassa puhuivat Sitran Lilli Poussa, futuristi Sanna Ketonen-Oksi, muutosagentti Pentti Komssi, Arvoliiton Katja Anoschkin ja Vantaan kaupungilta Anu Salmela. Lisäksi tapahtumassa livestriimattiin Nordic Business Forumin englanninkieliset puheenvuorot: Nobelin rauhanpalkinnon voittanut Malala Yousafzai, norjalainen hedge-rahastonhoitaja ja taidekeräilijä Nicolai Tangen, tekoälyn ja tietoturvan arvostettu huippuasiantuntija Mikko Hyppönen sekä Columbia Business Schoolin Sheena Iyengar.

Muutoksen voima tapahtuma Heurekassa 28.9.2023

Hankkeen päätöstapahtuma: Avaimet yrittäjän kestävään muutokseen
23.10.2023 klo 12-16, Lasipalatsin Bio Rex

Tapahtumassa pureuduttiin siihen, millainen on yritysten rooli Suomen vihreässä siirtymässä ja miten yrittäminen on muutoksessa. Tapahtuman pääpuhujia olivat ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen ja Suomen Yrittäjien pääekonomisti Juhana Brotherus. Keynote-puheenvuoron tekoälystä piti sarjayrittäjä ja toimittaja Sami Kuusela. Lisäksi tapahtumassa kuultiin katsaus ESR-ohjelmakaudesta 2021–2027 ja haastateltiin Herbien yrittäjää Johan Malmgreniä. Tapahtuman juonsi Piia Pasanen.

Tapahtumassa esiteltiin hankkeen tuloksia, jotka löytyvät HUMAK:in digitaalisesta työkirjasta ja ovat kaikkien hyödynnettävissä.

Ympäristöministeri Kai Mykkänen puhuu Bio Rexin lavalla.

Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto REACT-EU-rahoituksella osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hankkeen toteutusaika on 1.12.2022-30.11.2023.

Päätoteuttaja Etelä-Suomen suuralueen hankkeessa on Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy ja muut osatoteuttajat hankkeessa ovat Laurea Ammattikorkeakoulu Oy, Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) Oy, Yrkehögskolan Arcada, Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Oy, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (HAMK), LAB-ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy (XAMK).

Osatoteuttaja ammattikorkeakoulujen logot