YTYÄ - Yrittäjyyden, yrittäjämäisen toiminnan ja työelämäosaamisen edistäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hanke on päättynyt 31.12.2019.

YTYÄ-hanke vastaa suoraan hallitusohjelmassa asetettuun tavoitteeseen uudistaa koulutusta ottamalla huomioon työelämän osaamisen tarpeet ja lähentää korkeakouluja ja työelämää toisiinsa. Lisäksi hanke lisää innovaatiokyvykkäitä sekä yrittäjämyönteisiä ja -taitoisia osaajia vahvistamaan Suomen kansainvälistä kilpailukykyä ja suomalaista yhteiskuntaa.

Hanke lisää korkeakouluopiskelijoiden työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksia sekä korkeakoulujen opetuksen ja tutkimuksen välistä yhteyttä. Korkeakoulujen yhteistyönä lisätään ympärivuotista opetusta ja työelämävalmiuksien sekä yrittäjyystaitojen koulutustarjontaa. Näin nopeutetaan opiskelijoiden työelämään siirtymistä. Erityisen merkittävää on, että hankkeessa opiskelijoiden yrittäjyyttä edistävät organisaatiot ovat keskeisessä roolissa harjoittelupaikkojen, kurssien ja yrityskiihdyttämöiden kehitys- ja levitystoiminnassa. Näin opiskelijat ovat itse aktiivisesti lisäämässä kyvykkyyksiään ja mahdollisuuksiaan työllistää itsensä ja muita osaajia.

Hankkeen tavoitteet:

  • Lisää opiskelijoiden työelämätaitoja
  • Lisää opiskelijoiden innovointikykyä erityisesti työelämälähtöisten haasteiden ratkaisemiseksi
  • Edistää opiskelijavetoista kasvuyrittäjyyttä
  • Lisää ympärivuotista opiskelua yrittäjyys- ja työelämätaitoja edistävillä kursseilla
  • Löytää korkeakouluopetuksen ja työelämäharjoittelun synergioita yhdessä työelämän toimijoiden kanssa kaikkia osapuolia rikastuttavasti
  • Tarjoaa harjoittelumahdollisuuksia erityisesti kasvuyrityksissä Suomessa ja maailman johtavissa startup-keskittymissä
  • Parantaa opiskelijoiden työllistymistä heti valmistumisen jälkeen yleisesti ja ulkomaalaisten opiskelijoiden työllistymistä
  • Nopeuttaa siirtymistä työelämään opintojen etenemistä tehostamalla ja lisäämällä opiskelijoiden arvoa työmarkkinoilla
  • Edistää korkeakoulujen yrittäjyys- ja työelämäosaamisen käytänteitä rakentamalla korkeakoulujen yrittäjyys- ja työelämätoimijoiden verkostoa
  • Lisää korkeakoulujen ja työelämän välistä yhteistyötä

Hanke vahvistaa opiskelijoiden yrittäjyys-ja työelämävalmiuksia

Jo hankkeen aikana tuhannet opiskelijat pystyvät vahvistamaan työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksiaan sekä saamaan opinnot ajallaan suoritetuiksi. Näin heidän kykynsä työllistyä tai perustaa omia yrityksiä paranevat. Harjoittelun ja muiden työelämäyhteistyön opinnollistamisen ansioista opiskeluajat lyhenevät. Ulkomaalaisten opiskelijoiden työllistymistä saadaan parannettua.

Mahdollisuudet ympärivuotiseen opiskeluun lisääntyvät. Hanke laajentaa ja vahvistaa yrittäjyys-ja työelämäopetusta. Hanke tuottaa opetusmateriaaleja ja teknologioita, joiden hyödynnettävyys myös koulutusvientinä on pitkäkestoista. Korkeakoulujen välinen yrittäjyys- ja työelämäyhteistyö tiivistyy keskinäisen oppimisen avulla.

Hanke toteutetaan 13 yliopiston, kolmen ammattikorkeakoulun ja yhden lukion yhteishankkeena.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Juha Järvinen
p. 040 674 5208
juha.jarvinen [at] metropolia.fi (juha[dot]jarvinen[at]metropolia[dot]fi)