A-sarja: Tutkimukset ja raportit

Tutkimukset ja raportit -sarjassa julkaistaan erilaisia toimitettuja kehittämis- ja hankeraportteja, toimitettuja väitöskirjoja, lisensiaattitöistä muokattuja tutkimusraportteja tai muita ammattikorkeakoulutukseen liittyviä tutkimuksia.