Lähijohtaminen sosiaalialalla

Toimittajat
Sirkka Rousu & Minna Lanne-Eriksson

Julkaisuvuosi
2021

Sarja
Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. OIVA-sarja 39

Sivumäärä
298

Formaatti
liimasidottu kirja (pehmytkantinen)
sähköinen (pdf)

ISBN
978-952-328-307-7 (nid.)
978-952-328-308-4 (pdf)

Takaisin julkaisuluetteloon.

Lähijohtaminen sosiaalialalla on sosiaalialan johtamisen oppikirja. Vastaavaa osaamisperustaista yhtenäistä oppikirjaa ei ole ollut käytettävissä sosiaalialan korkeakoulututkintojen johtamisopetukseen.

Kirja koostuu työelämän osaamisvalmiuksien kannalta aihekokonaisuuksiin ryhmitellyistä artikkeleista. Tekijät ovat Metropolia Ammattikorkeakoulun henkilöstöä, ja julkaisu on Metropolian omaa opetustuotantoa.

Julkaisu on sisällöltään geneerinen johtamisosaamisen oppikirja ja kohdentuu vahvasti sosiaalialan kontekstiin. Johtamisen perusydin on läsnä, vaikka esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnolliset rakenteet ovat parhaillaan muutoksessa – tämä otetaan huomioon sisällössä.

Eri artikkeleissa seurataan kuvitteellisen palvelujohtajan arjen johtamista. Johtamisen teoreettinen sisältö konkretisoituu hänen käytännön työnsä esimerkkien kautta. Toiminnallisuus elävöittää, ja tarinaan voi samaistua. Lukijana saat parhaimmillaan oivalluksia ja osaamista työyhteisössä toimimiseen ja sen johtamiseen.

Oppikirja soveltuu opiskeltavaksi myös ilman lähiopetusta, joka kuitenkin rikastaa tiedon soveltamista ja innostaa oppimaan toisilta. Julkaisu soveltuu hyvin myös opiskelijan työharjoittelujaksoilla toimiville ohjaajille sekä sosiaalialan opettajille. Sitä voi hyödyntää myös täydennyskoulutuksessa.

Lähijohtaminen sosiaalialalla -julkaisu on saatavilla maksutta ammattikorkeakoulujen Theseus-tietokannasta ja on painettuna tilattavissa Metropoliasta omakustannushintaisena.

Tilaa kirja itsellesi

Hinta: 42 euroa (sis. alv 10 %). Hinta sisältää postikulut.

Julkaisu on liimasidottu ja pehmytkantinen.

Tilaa painettu kirja itsellesi e-lomakkeella.

Lataa e-kirja maksutta

Lähijohtaminen sosiaalialalla on kaikille avoimesti saatavilla oleva julkaisu. Voit ladata sen itsellesi maksutta Theseus-palvelusta.

Lataa kirjan maksuton pdf-versio Theseuksesta.

Anna palautetta kirjasta

Lähijohtaminen sosiaalialalla – laaja 300-sivuinen oppikirja on julkaistu 2.9.2021. Oppikirjan sisältö on rakennettu erityisesti huomioiden työelämän osaamistarpeet, kun on valmistuttu korkeakoulutasoisesta sosiaalialan tutkinnosta. Olemme kiinnostuneita oppikirjan käyttökokemuksista – millaisin eri tavoin oppikirjaa on käytetty opetuksessa ja opiskelussa ja miten oppikirja on toiminut erilaisissa opetustilanteissa ja opiskelumuodoissa.

Olemme kiinnostuneita myös oppikirjan sisällön toimivuudesta: artikkeleiden osuvuudesta, helppoudesta tai vaikeudesta, puutteista, aiheiden lisätarpeista.

Toivomme palautetta niin opettajilta, opiskelijoilta kuin työharjoittelupaikan ohjaajiltakin sekä muilta oppikirjan käyttäjiltä ja lukijoilta.

Anna palautetta oppikirjasta e-lomakkeella.