Lukijalle: Tervetuloa matkalle ylempien AMK-tutkintojen maailmaan

Metropolia Master’s – Keskusteluja työelämän kehittämisestä. Tutustu julkaisun muihin artikkeleihin.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto eli YAMK-tutkinto on maisteritasoinen koulutus, joka on tarkoitettu jo työelämässä oleville. Tutkinto antaa uutta asiantuntijaosaamista erityisesti työelämän muutos- ja kehittämistilanteisiin. Opinnoissa korostuvat aidossa työelämän toimintaympäristössä – usein omalla työpaikalla – toteutettavat oppimistehtävät, joista keskeisin on tutkimuksellinen kehittämistyö eli opinnäytetyö. Aito työelämäyhteistyö on ylempien AMK-tutkintojen erityispiirre, jossa yhdistyvät teoreettinen ja tutkimuksellinen kehittämisnäkökulma. Myös tiedon yhteisluominen on tärkeää.

Metropolia Ammattikorkeakoulu juhlii tänä vuonna kymmenettä toimintavuottaan. Tässä julkaisussa haluamme tuoda esiin välähdyksiä siitä, millaisia opinnäytetöitä vuosien saatossa on tehty ja millaista osaamista ne ovat tuottaneet tekijälleen, hänen työyhteisölleen ja koko toimialalle.

Tämä verkkojulkaisu rakentuu ylempään AMK-tutkintoon valmistuneiden alumnien sekä Metropolia Ammattikorkeakoulussa työskentelevien asiantuntijoiden vuoropuhelusta. Alumnit kertovat teksteissään omista opiskelukokemuksistaan sekä kuvaavat opinnäytetöitään. Metropolian henkilöstön tekstit alumnien tekstien rinnalla laajentavat alumnin kehittämistyön näkökulmaa ja peilaavat työn sisältöä ja kehittämistyön merkitystä oman toimialan ajankohtaiseen tilaan. Siten vuoropuhelu avaa ikkunoita siihen, miten työelämään linkitetyt maisteritasoiset opinnot vievät eteenpäin paitsi opiskelijoita yksilöinä myös työyhteisöjä ja koko toimialaa.

Metropolian vahvuus on monialaisuus: meillä ammattikorkeakoulututkintoihin on mahdollista opiskella niin kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan kuin tekniikankin aloilla. Olemme valikoineet tähän julkaisuun monipuolisen katsauksen erilaisia kehittämistehtäviä kaikilta näiltä aloilta. Metropoliassa on tällä hetkellä 25 ylempään AMK-tutkintoon valmistavaa tutkinto-ohjelmaa, joista tässä julkaisussa ääneen pääse 14. Koska tarjoamme tutkintoja niin englanniksi kuin suomeksikin, on julkaisussa tekstejä molemmilla kielillä – opetuskielen mukaisesti.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on viimeisen kymmenen vuoden aikana kehittynyt voimakkaasti. Tätä julkaisua tehdessämme useiden opiskelijoiden ja kehittämistöiden tarinat ovat vahvistaneet, miten merkityksellinen ja tarpeellinen tämä tutkinto koulutuskentällä on. Siksi onkin erinomaista, että viime vuosina on Metropoliassa, kuten muuallakin Suomen korkeakouluissa, perustettu useita uusia ylempään AMK-tutkintoon johtavia ohjelmia. Olemme tuoneet tähän julkaisuun mukaan myös muutamia sellaisia tuoreita tutkintoja, joista ei vielä ole valmistunut opiskelijoita. Näitä julkaisussa edustavat muotoilun, vanhustyön ja terveyden edistämisen ylemmät AMK-tutkinto-ohjelmat.

Julkaisuprosessi on ollut meille toimittajille erittäin antoisa. Tekstien toimittamisen myötä olemme päässeet kehittämistyön äärelle. Tämä verkkojulkaisun muodossa toteutunut tutkimusmatka YAMK:n maailmaan ei olisi ollut mahdollinen ilman useita julkaisun syntyyn myötävaikuttaneita henkilöitä. Lämmin kiitos mukaan innokkaasti ja ennakkoluulottomasti lähteneille alumnikirjoittajille sekä Metropolian henkilöstön jäsenille. Kiitos kielenhuollosta, Marianne Roivas ja Sonja Holappa. Kiitos verkkojulkaisun alustan kehitystyöstä, Satu Orkola ja Pekka Perälampi.

Ja Sinä, lukijamme – kiitos kun tartuit verkkojulkaisuumme! Toivottavasti koet sen parissa löytämisen hetkiä... kenties innostut itsekin ylempien AMK-opintojen pariin.

Helsingissä, itsenäisyyspäivän aattona 2018

Marjatta Kelo ja Elina Ala-Nikkola
julkaisun toimittajat

Metropolia Master’s – Keskusteluja työelämän kehittämisestä. Tutustu julkaisun muihin artikkeleihin.

Metropolia Master´s - Keskusteluja työelämän kehittämisestä
© Metropolia Ammattikorkeakoulu 2018

Metropolia Master´s - Discussions on the Development of Work Life
© Metropolia University of Applied Sciences 2018

Julkaisija (Publisher): Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsinki

Toimittanut (Ed.): Marjatta Kelo & Elina Ala-Nikkola
ISBN 978-952-328-130-1

Julkaisu saatavilla pdf-muotoisena täällä