Ukrainan sodan vaikutukset Metropolian toimintaan

Sivu päivitetty 19.4.2022.

Metropolia tuomitsee Venäjän sotatoimet ja ilmaisee tukensa Ukrainalle Ammattikorkeakoulujen rehtorien neuvoston yhteisessä kannanotossa.

Metropolian toimintaa ohjaavat Suomen ja EU:n linjaukset sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistukset. Lue lisää OKM:n ohjeistuksesta korkeakoulu- ja tutkimusyhteistyön jäädyttämisestä Venäjän kanssa ja Suomessa olevien ukrainalaisopiskelijoiden tukemisesta.

Opiskelu Suomessa on edelleen turvallista ja otamme vastaan ulkomaisia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita.

Apu Ukrainan pakolaisille

Metropolia on valmistellut Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä muiden korkeakoulujen kanssa toimenpiteitä, joilla tuetaan Ukrainasta sotaa pakenevien henkilöiden mahdollisuuksia opiskella korkeakouluissa Suomessa. Lue lisää palveluistamme Ukrainan pakolaisille.

Teemme yhteistyötä tukikeräyksien muodossa Ukrainalaisten yhdistys Suomessa Ry:n kanssa.

Tuki metropolialaisille

Korkeakoulujen asema ja tehtävä edellyttävät korkeakouluyhteisön jäsenten tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden kunnioittamista. Metropoliassa emme salli minkäänlaista vihapuhetta tai syrjintää. Kaikkien korkeakouluyhteisömme jäsenten edellytetään kiinnittävän erityistä huomiota asialliseen käytökseen, puheeseen ja viestintään.

Kiinnitämme haastavassa tilanteessa erityistä huomiota opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen

Opiskelijat

Metropolian opiskelijat voivat olla yhteydessä korkeakoulunsa opintokuraattoreihin, opintopsykologeihin ja oppilaitospappeihin. Heidän yhteystietonsa löytyvät Oma-intranetistä.

Kaikkiin Metropolian ukrainalaisiin opiskelijoihin on oltu henkilökohtaisesti yhteydessä ja heille on tarjottu tukea.

Myös kaikille muille kansainvälisille vaihto-opiskelijoille on viestitty asiasta.

Metropolia noudattaa ulkoministeriön matkustusohjeita, eikä toteuta toistaiseksi opiskeluvaihtoja Venäjälle tai Valko-Venäjälle.

Henkilöstö

Metropolian henkilöstö voi olla yhteydessä omaan esihenkilöön ja työterveyshuoltoon. Tarkemmat tiedot löytyvät Oma-intranetistä.

Metropolia noudattaa ulkoministeriön matkustusohjeita, eikä toteuta toistaiseksi henkilöstövaihtoja eikä tai työmatkoja Venäjälle tai Valko-Venäjälle.

Viranomaisyhteistyö

Metropoliassa toimii johdon Ukraina-tilannekuva -työryhmä, jota johtaa toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola. Ryhmä koordinoi tilanteeseen liittyvät Metropolian toimenpiteet ja tekee yhteistyötä viranomaisten ja kumppaneidemme kanssa.