AMKoodari -
koulutuksella koodaavampaa Suomea

Koodaamista voi verrata vaikka säveltämiseen. Toisilta se käy luonnostaan ja toiset oppivat opiskelemalla. Yhtä kaikki, koodia syntyy. AMKoodari on maksuton koulutus sinulle, joka haluat hyödyntää luontaista luovuuttasi, oppia tulevaisuuden ammatin, vaihtaa uraa tai muuten vain kehittää osaamistasi.

AMKoodari - koulutuksella koodaavampaa Suomea

Metropolian AMKoodari-koulutustarjonta on nähtävissä alla. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu mukaan!

Minustako koodari?

Kysymykseen on helppo saada vastaus: valitse itsellesi sopiva kurssi ja pääset heti kokeilemaan mitä ohjelmointi pitää sisällään. Ohjelmointi voi aluksi vaikuttaa hankalien ohjelmointikielien opettelulta, mutta kun pääset vauhtiin, niin huomaat, että kyseessä on vain loogisten haasteiden ratkaisemista. Tutustuttuasi ohjelmoinnin perusteisiin ja yhteen tai useampaan ohjelmointikieleen voit jatkaa opiskelua ja valita itsellesi kursseja, jotka tähtäävät ammattimaiseen koodaustyöhön.

Koodareista on huutava pula ja avoimia työpaikkoja löytyy kaikilta teollisuuden aloilta.

Voit ilmoittautua näille kursseille. Kurssit ovat verkkopohjaisia virtuaalikursseja ja ne voi aloittaa milloin vain.

Ohjelmoinnin perusteet (Java), 3 op

Opintojakson sisältö

 • Algoritminen ajattelu
 • Proseduraalinen ohjelmointi lausekielellä (Java):
  syöttö ja tulostus, muuttujat, vakiot ja tyypit, lausekkeet ja lauseet, peräkkäisyys, valinta, toisto, taulukkorakenne, aliohjelmat, paluuarvo ja parametrit.

Opintojen jälkeen 

 • ymmärrät proseduraalisen ohjelmoinnin periaatteet
 • osaat toteuttaa vuorovaikutteisia ohjelmia käyttäen eri kontrollirakenteita
 • osaat jakaa ohjelman aliohjelmiin ja käyttää parametreja.
 • osaat käyttää taulukkorakennetta.

SQL ja relaatiotietokannat, 3 op

Opintojakson sisältö

 • Johdatus relaatiotietokantoihin, relaatiomallin perusteita, suunnittelun perusteita, SQL-johdanto, tietokannan luominen ja taulujen rakenne, tiedon lisääminen, tiedon haku: SELECT ja WHERE, lisää relaatiomallista, tietokannan suunnittelua, relaatioista ja näkymistä, normalisointi, hyödyllisiä lisätyökaluja kyselyihin ja rakennemäärityksiin.

Opintojakson jälkeen osaat:

 • Perusteet SQL-kielestä sillä tasolla, että osaat tehdä tiedonhakua SQL-tietokannasta kyselyin
 • ymmärrät, mitä ovat kooste- ja skalaarifunktiot ja osaa hakea niillä tietokannasta johdettua tietoa
 • ymmärrät, mitä ovat koostetaulut ja osaa käyttää niitä tiedonhakuun
 • osaat lukea ja ymmärtää SQL-syntaksia
 • kykenet muokkaamaan ja lisämään tietoa tietokantaan
 • ymmärrät, mitä ovat tiedon normalisointimuodot ja mihin niitä tarvitaan
 • pystyt tekemään tietokannan suunnittelua sekä ylläpitämään niitä.

Python-ohjelmointi, 3 op

Opintojakson sisältö

 • Johdanto Python-kurssille, Python-kielen perusasiat, valintarakenne if-elif-else, toistorakenteet, tiedostot Python-kielessä, alifunktiot, moduulit, virheenkorjaus, tietotyypit ja leikkaukset, oliot

Opintojakson jälkeen

 • osaat lukea ja kirjoittaa Python-kielisiä ohjelmia
 • ymmärrät Python-kielen mahdollisuudet ja rajoitteet.

C-ohjelmointi, 3 op

Opintojakson sisältö

 • Algoritminen ajattelu
 • Proseduraalinen ohjelmointi lausekielellä (C): syöttö ja tulostus, muuttujat, vakiot ja tyypit, lausekkeet ja lauseet, peräkkäisyys, valinta, toisto, taulukkorakenne, aliohjelmat, paluuarvo ja parametrit.

Opintojakson jälkeen

 • ymmärrät proseduraalisen ohjelmoinnin periaatteet
 • osaat toteuttaa vuorovaikutteisia ohjelmia käyttäen eri kontrollirakenteita
 • osaat jakaa ohjelman aliohjelmiin ja käyttää parametreja
 • osaat käyttää taulukkorakennetta.

C#-ohjelmoinnin perusteet, 4 op

Opintojakson sisältö

 • Johdanto C#-kieleen, ohjelman perusrakenne, tietotyypit, operaattorit, valintalauseet, toistolauseet, poikkeukset, taulukot, olio-ohjelmoinnin perusteet, monimuotoisuus olio-ohjelmoinnissa, merkkijonon käsittely, tiedostojen käsittely

Opintojakson jälkeen

 • ymmärrät .NET-arkkitehtuurin perusteet
  ymmärrät ja pystyt ohjelmoimaan ja debuggaamaan yksinkertaisia C#-kielisiä ohjelmia

Moderni web- ja mobiilikehitys

Laadukkaiden, ja tietoturvaltaan luotettavien, web- ja mobiiliratkaisujen rakentajille löytyy nykypäivänä paljon töitä. Web- ja mobiilikehityksen saralla teknologiat kuten html5, CSS, ja Javascipt muodostavat luotettavan perustan, jonka pohjalta aloittelevana koodarina voit myöhemmin rakentaa osaamistasi terävämmäksi. Erikoistumisen ja jatkuvan opiskelun mahdollisuuksia löytyy web- ja mobiilikehityksen alalla paljon aina erilaisista sisällönhallintajärjestelmistä kokonaisiin testaus- että kehittämisympäristöihin asti. Lähde siis rohkeasti matkalle unelmiesi ammattiin!

Voit ilmoittautua tälle kurssille. Kurssi on verkkopohjainen virtuaalikurssi ja sen voi aloittaa milloin vain. Kurssille otetaan 25 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. KURSSI ON NYT TÄYNNÄ.

Developing Modern Web Platforms (HTML, CSS, JS), 15 op (the course is full)

Content

Introduction: History of Internet - The advent of World Wide Web - How the web works? - How web can get accessed to? - Common Web Protocols - Solutions for hosting our projects - Hosting > Things to consider - Registering a Domain - Importance of having web developing skills for a software engineer - Web Application vs. Desktop Application - Developing Concerns - The evolution of HTML - Developing Concerns - Responsive Design - Editors - Design > Target your audience - Mockups (Wireframes) - Template > Design - Your website statistics - What is Search Engine Optimization? - Publishing your website - Browsers

HTML: Tags or Elements - Page Structure - HTML Tags and Attributes - 3 Musketeers - Body Element - Head Element - The Declaration - View the source - Creating your first HTML page - Working with Text - Working with Lists - Working with Links - Working with Images - Working with Tables - Working with Forms - Extra Markups - Commenting in HTML - ID vs. Class - META Tags - Especial Characters

CSS: Understanding CSS - HTML and CSS are BestFriendsForever - How CSS works? - How to insert CSS? - CSS Selectors - CSS Rules Overlapping - CSS Rules Inheritance - Mastering Colors - Styling Text - Working with Fonts and Typefaces - Styling Links - Hover, active, focus - Boxes; Border, Margin, and Padding - Styling Lists, Tables and Forms - Layouts - Working with Images - HTML5 Layout Elements - CSS Frameworks - Introduction to Bootstrap

JavaScript: Is JavaScript same as Java? - JavaScript benefits - Say hi to Scripts - Understanding flowcharts for programming - Objects and Properties - Events - Methods - Understanding the Document object - When a Browser meets a Web Page - How HTML-CSS-JS coexist? - Writing your first JavaScript - How to store JS? (Internal vs. External) - Using Objects and Methods - Variables and Data Types - Operators - Functions - This - Using Browser Object Model - Using Document Object Model (DOM) - Working with Global Objects - Comparison Operators - Decisions - Loops - Accessing Elements in DOM - Validation - HTML5 JavaScript APIs - Error Handling and Debugging - Introduction to JavaScript Libraries (EXTRA) - Introduction to jQuery (EXTRA) - Introduction to AngularJS (EXTRA) - Introduction to React.JS (EXTRA)

Pilviteknologiat - rakenna liiketoimintasi pilveen

Modernit ja kilpailukykyiset liiketoimintastrategiat perustuvat pitkälle digitalisointiin ja pilvipalveluiden hyödyntämiseen. Lähes kaikki yritykset ovat siirtäneet tai ovat siirtämässä palvelimensa, sovellukset, tietokannat jne. pilveen. Tässä moduulissa opit, kuinka tuo muutos voidaan tehdä ja kuinka siitä saadaan paras mahdollinen taloudellinen hyöty.

Voit ilmoittautua tälle kurssille. Kurssi on verkkopohjainen virtuaalikurssi ja sen voi aloittaa milloin vain. Kurssille otetaan 25 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. KURSSI ON NYT TÄYNNÄ.

Introduction to Cloud Computing Services and Fundamentals of Microsoft Azure, 8 op (the course is full)

Content

Principles of Cloud Computing - Service Models - Cloud Computing Services - Cloud Computing Services Tasks - Introduction to Azure - Azure architecture and service guarantees - Create an Azure account - Manage services with the Azure portal - Azure compute options - Azure data storage options - Azure networking options - Security, responsibility and trust in Azure
Apply and monitor infrastructure standards - Control and organize Azure resources - Predict costs and optimize spending for Azure

Ilmoittautuminen kursseille

Kun olet valinnut kurssit, ilmoittaudu tällä lomakkeella.

Täytä lomake ja tallenna se. Saat sen jälkeen sähköpostiisi tarkemmat ohjeet kurssin aloittamiseksi.

Kurssit ovat verkkopohjaisia virtuaalikursseja ja ne voi aloittaa milloin vain.

Lisätietoa

Kurssien sisällöt:
Janne Salonen, janne.salonen@metropolia.fi

Ilmoittautumiset:
Olga Trishkina, olga.trishkina@metropolia.fi

Yhteistyössä

 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.
 • Hämeen ammattikorkeakoulu.
 • Laurea-ammattikorkeakoulu.
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu.
 • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk.

Mikä AMKoodari?

AMKoodari on vuosina 2019-2021 Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella toteutettavaa maksutonta koodarikoulutusta. Koulutus toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Koulutusta tarjoavat Haaga-Helia, Hamk, Laurea, Metropolia ja Xamk. AMKoodari-koulutus on suunnattu henkilöille, jotka eivät ole korkeakoulussa tutkinto-opiskelijoina.