BioDigi - Bioanalytiikan digitaalinen verkkoportaali

 

BioDigi hankkeessa tuotetaan digitaalinen opintoportaali sekä bioanalytiikan tutkinto-ohjelman keskeiset opintomoduulit, joita mukana olevat ammattikorkeakoulut voivat hyödyntää omassa opetuksessaan. Hankkeen materiaali tuotetaan englanninkielisenä, jolloin se on kansainvälisen opiskelijavaihdon käytettävissä ja hyödyttää myös koulutusvientiä.

Hankkeen tavoitteena on lisätä bioanalyytikoita kouluttavien ammattikorkeakoulujen yhteistä koulutustarjontaa ja tähän liittyvää yhteistyötä. Tavoite edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta sekä kehittää joustavia opintopolkuja ja mahdollistaa opintojen nopeuttaminen. Hankkeessa luotava digitaalinen verkkoportaali sekä englanninkieliset opintomoduulit edistävät bioanalytiikan koulutuksen yhteneväisyyttä, koulutusvientiä, täydennyskoulutusta sekä kansainvälistymistä.

Hankkeen koordinointi

Hanketta koordinoi ja digitaalisen opintoportaalin tuottaa Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Hankkeen yhteistyökumppanit

Metropolia Ammattikorkeakoulu
Yrkeshögskolan Novia
Savonia-ammattikorkeakoulu
Turun Ammattikorkeakoulu
Oulun Ammattikorkeakoulu
Tampereen Ammattikorkeakoulu

Hankkeen rahoitus

 Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus

Lisätietoja

Projektipäällikkö Heidi Malava
P. 040 630 2160
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Yhteistyössä