Liikkuvan arjen design - Pyöräkeskuksesta 2.0 pyöräilykaupunkiin

Projekti edistää Helsingin pyöräilyn edistämisohjelman toteutusta, jossa visioidaan Kampissa
toimivan Pyöräkeskuksen lisäksi alueellisia keskuksia täydentämään pyöräilijöille tarjottavia palveluja.


Tuloksena syntyy suunnitelmia palveluelementeistä koostuvalla pyöräkeskukselle 2.0. Elementeistä voi
rakentaa erilaisia kokonaisuuksia eri puolille kaupunkia, jotka vastaavat liikkujien tarpeisiin.
Metropolia Ammattikorkeakoulun koordinoimaa projektia osarahoittaa Helsingin kaupungin
innovaatiorahasto. Toimenpiteet perustuvat aiemman Liikkuvan Arjen Design -hankkeen
(EAKR 2011 - 2013) tulosten jatkokehittämiseen.

Hankkeen nettisivut.

Lisätietoa:

Tuottaja-tiedottaja Aleksandra Meyer
p. 040 575 5651

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@metropolia.fi