Tämä elämä - pelillistetty opinto-ohjaus yläkouluun

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020.
Euroopan sosiaalirahasto – Euroopan unioni.
Metropolia Ammattikorkeakoulu – Metropolia University of Applied Sciences.
Aalto-yliopisto.
Helsingin yliopisto.
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri.

mobiilipeli, opinto-ohjausOpinto-ohjaus saa uuden työkalun Tämä elämä -hankkeella. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on auttaa yläkouluikäisiä nuoria tekemään hyvän elämän valintoja siirryttäessä toisen asteen koulutukseen. Hankkeessa luodaan mobiilipeli, jonka avulla nuori pääsee testaamaan erilaisten valintojensa seurauksia. Nuoret osallistuvat työpajoissa pelin tekemiseen luomalla sille säännöt, hahmot ja musiikit.

Mobiilipeli on uusi pelillistetty työkalu koulujen opinto-ohjaukseen. Sillä pyritään parantamaan siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevia palveluita ja ohjausta sekä edistämään maahanmuuttajien ja koulupudokkaiden koulutukseen osallistumista.

Kolmivuotisen Tämä elämä -hankkeen päätoteuttajana on Metropolia Ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto sekä Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri. Yhteistyökumppaneina toimii uusmaalaisia peruskouluja. Tämä laaja-alainen yhteistyöverkosto mahdollistaa asiantuntijuuden rajapinnalla tapahtuvan kehitystyön.

Hankekausi on 1.4.2017-31.12.2019 ja hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Tämä elämä -hanke pähkinänkuoressa (pdf)

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Irene Alsti-Lehtonen
irene.alsti-lehtonen metropolia fi
p. 040 564 3178

 

      Projektisuunnittelija Hanna-Maija Aarnio
      hanna-maija.aarnio @ metropolia.fi
      p. 040 8291211

Henkilötietojen käsittely hankkeessa: Tietosuojaseloste

Tämä elämä -blogi

Tämä elämä Facebookissa