Urareitti - korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys

 

ESR-rahoitteisen Urareitti-hankkeen päätavoitteena on tuottaa ammattikorkeakoulujen kontekstiin korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden osaamisen arvioinnin ja kontekstualisoinnin viitekehys.

Maahan muuttaneiden siirtymiä urareiteille, työhön ja koulutukseen vaikeuttaa heidän osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, urapolkuun sekä tutkintojen rinnastamiseen liittyvät haasteet. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehyksen avulla sujuvoitetaan maahan muuttaneiden etenemistä korkeakouluopintoihin ja työelämään sekä edistetään siten heidän yhdenvertaisuuttaan ja tasa-arvoisuuttaan suhteessa valtaväestöön.


Hankkeen tuloksena syntyy:


1. Osaamisvaaka terveysalalle: toimintaperiaatteet korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.
2. Osaamispolut tekniikan, terveyden ja liiketalouden aloille sekä ammatilliseen opettajankoulutukseen. Mallia voidaan hyödyntää laajasti myös muilla koulutusaloilla ja toimintaympäristöissä.
3. Terveysalan ammatillinen kielikoulutusmalli: yhtenäinen kielikoulutuksen ja kielenoppimisen jatkumo.
4. Verkostomainen yhteistyömalli korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden urareittien sujuvoittamiseksi.
Tuen myöntäjä: Euroopan Sosiaalirahasto / Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Tuen määrä: 1,1 milj.€
Hankkeen kesto: 1.10.2015 - 30.09.2018


Toteuttajat:
Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy - hallinnoija
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
Jyväskylän kristillinen opisto
Lapin ammattikorkeakoulu Oy
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Sedu Aikuiskoulutus
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
Turun ammattikorkeakoulu Oy


Projektin päätoteuttajan www-sivut
www.hamk.fi/urareitti


Osaamisvaaka terveysalalle työpaketin koordinointi Metropolia


Lisätietoja:


Kaija Matinheikki-Kokko p. +358 40 334 0855
Päivi Rimpioja p. +358 40 652 9899
S-posti: etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Kliinisen hoitotyön ja ensihoidon osaamisalue