Korkeakouluopintoihin valmentavat koulutukset maahanmuuttajille – tietoa hakijoille

Kenelle valmentava koulutus on tarkoitettu?

Voit hakea valmentavaan koulutukseen, jos tavoitteenasi on opiskella ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa Suomessa. Edellytyksenä valmentavaan koulutukseen osallistumiselle on vähintään suomen kielen taitotaso B1. Lisäksi sinulla täytyy olla korkeakoulukelpoisuus.

Olet korkeakoulukelpoinen, jos sinulla on

  • suomalainen ylioppilastutkinto,
  • suomalainen toisen asteen ammatillinen tutkinto,
  • ulkomainen tutkinto, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin tai
  • ulkomainen korkeakoulututkinto.

 Jos et voi todistaa hakukelpoisuuttasi todistuksella, sinulla täytyy olla viranomaispäätös pakolaisstatuksesta (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella).

Kuinka kauan opiskelu kestää?

Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja kesto 6 kuukautta.

Miksi osallistuisin valmentavaan koulutukseen?

Valmentavan koulutuksen tavoitteena on, että saavutat valmiudet edetä korkeakouluopintoihin. Koulutuksessa kehitetään taitoja, joita tarvitset korkeakoulujen valintakokeissa ja ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opinnoissa.

Mitä valmentavassa koulutuksessa opiskellaan?

Koulutuksessa painottuvat suomen kieli ja ammattialakohtaiset tai yleiset korkeakouluopiskeluun valmentavat opinnot. Lisäksi koulutukseen sisältyy matematiikan ja englannin kielen opintoja.

Kaikkien sisältöjen kohdalla korostuvat akateemiset taidot kuten opiskelu- ja digitaidot sekä suomalaisen korkeakouluopiskelun tuntemus.

Miten opiskelu tapahtuu?

Valitset hakuvaiheessa, opiskeletko verkossa vai lähiopetuksessa:

  • Vaihtoehto 1: Valmentava koulutus verkko-opiskeluna
  • Vaihtoehto 2: Valmentava koulutus lähiopiskeluna

Opiskelu sekä verkko- että lähiopiskelussa on yhteisöllistä ja työelämälähtöistä. On tärkeää, että olet itse aktiivinen ja otat vastuun omasta oppimisestasi. Opintoihin voi sisältyä tutustumiskäyntejä esimerkiksi korkeakoulujen tutkinto-opetukseen tai työelämävierailuja.

Koulutus järjestetään suomen kielellä. Suomen kielen opetus integroidaan vahvasti muihin opittaviin sisältöihin.

Mitä koulutus maksaa?

Valmentava koulutus on maksutonta, jos osallistut koko koulutukseen (30 op). Joitakin valmentavan koulutuksen opintoja on mahdollista suorittaa myös avoimen ammattikorkeakoulun kautta, jolloin opinnot ovat maksullisia (ks. lisää avoimien ammattikorkeakoulujen verkkosivuilta).

Miten voin rahoittaa opiskeluni?

Voit hakea opintotukea Kelasta. Muista tukimahdollisuuksista ja esim. omaehtoisen opiskelun tuesta voit tiedustella oman alueesi TE-toimistosta.

Miten ja milloin voin hakea koulutukseen?

Tiedot haku- ja valintaprosessista päivittyvät lokakuussa 2018.

Miten voin jatkaa valmentavasta koulutuksesta tutkintokoulutukseen?

Valmentava koulutus ei anna suoraa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi, vaan sinun täytyy hakea tutkintokoulutukseen joko yhteis- tai erillishaun kautta.

Valmentava koulutus ei ole peruste oleskeluluvan saamiselle.

Korkeakouluopintoihin valmentavat koulutukset 2018–2019

Verkkototeutus:

AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEINEN VERKKOTOTEUTUS

Käynnissä olevat alueelliset koulutukset:

KARELIA AMK

  • Yhteyshenkilö/lisätiedot: Hannele Niskanen (hannele.niskanen@karelia.fi, puh. +358 50 575 0823)

LAHDEN AMK

 

Tulevat alueelliset koulutukset: