Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava
koulutus maahanmuuttajille lähiopetuksena

Syksyllä 2018 alkava koulutus

Valmentavan koulutuksen tavoitteena on opiskella korkeakouluopinnoissa tarvittavaa suomen kieltä, antaa opiskelijalle tarvittavat valmiudet ammattikorkeakouluopintoja varten sekä tutustua tiettyyn koulutusalaan. Valmentava koulutus ei anna suoraa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi vaan opiskelijan on haettava normaalin hakumenettelyn kautta (esimerkiksi yhteishaku).

Koulutustarjonta

Koulutusta ei aloiteta, jos ryhmään ei saada riittävää määrää opiskelijoita.

Opintotuki

Maahanmuuttajille suunnattu ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus on oikeuttanut opintotukeen 1.8.2014 alkaen. Opintotuki myönnetään päätoimisten opintojen keston ajalle.

Valmentavaan koulutukseen käytettyjä korkeakoulutukikuukausia ei oteta huomioon tutkinto-opintojen enimmäistukiajassa. Ne otetaan kuitenkin huomioon kaikkien korkeakouluopintojen kokonaistukiajassa. Lisätietoja saa KELAn sivuilta, sekä Metropolian opintotukineuvonnasta: 040 522 2718, opintotuki metropolia fi.

Hakuaika

Hakuaika syksyllä 2018 alkavaan koulutukseen alkaa 13.8.2018 ja päättyy 31.8.2018 klo 15.00. Hakulomakkeen pääsee täyttämään hakuaikana..

Suomen kielen taitotasovaatimus

Hakijan suomen kielen lähtötaso on oltava vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla B1.1 (katso taitotason itsearviointilokerikko). Kielitaito testataan valintakokeen yhteydessä.

Hakukelpoisuus

On suositeltavaa, että hakijalla on yleinen korkeakouluopintoihin vaadittava hakukelpoisuus. Tämä tarkoittaa, että sinulla tulee olla esimerkiksi joku seuraavista toisen asteen tutkinnoista:

  • lukion päättötodistus/ylioppilastutkinto
  • toisen asteen ammatillinen tutkinto (esim. merkonomi, lähihoitaja) tai
  • ulkomainen tutkinto, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

Joissain tapauksissa harkinnanvaraista valintaa voidaan käyttää, mikäli hakijan tietojen ja taitojen katsotaan riittävän korkeakouluopintoihin, vaikka muodollinen tutkinto puuttuu.

Todistuskopioita ei tarvitse lähettää hakuaikana vaan ne tulee toimittaa valintakoetilaisuuteen. Jos todistukset eivät ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä hakijoita pyydetään tuomaan myös kopiot käännöksistä.

Valintakokeet

Kaikki hakijat kutsutaan valintakokeisiin. Valintakokeet järjestetään 17. - 21.9.2018 välisenä aikana. Tarkka valintakoepäivä ja -aika kerrotaan valintakoekutsussa. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse noin viikkoa ennen valintakoetta.

Muistathan ottaa valintakokeeseen mukaan:

  • Kopion hakukelpoisuuden antavasta tutkintotodistuksesta
  • Kopion yllä mainitun todistuksen käännöksestä jos se ei ole suomen ruotsin tai englannin kielellä
  • Virallisen henkilöllisyystodistuksen
  • Kirjoitusvälineet

Opiskelijavalinnat

Opiskelijavalinnat lokakuun puolivälissä valintakoetulosten perusteella.

Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan arviolta 9.10.2018. Opiskelijavalintapäätökset lähetetään sähköpostitse.

Opiskelupaikan vastaanotto 

Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta ammattikorkeakoululle viimeistään 23.10.2018. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

Maahanmuuttajien ohjauspalvelut ja osaamisen tunnistaminen

Ohjauspalvelut maahanmuuttajalle

Metropolia tarjoaa maahanmuuttajille myös erilaisia ohjauspalveluita sekä osaamisen tunnistamista.

Lue lisää