Viimeksi ilmestyneet

Kaikki julkaisut

Suodata julkaisuja

Valitse yksi tai useampi

Valitse ala(t)

julkaisutyyppi

Metropolian blogit

Tietoa julkaisuista

TAITO-työelämäkirjat
Sarjassa julkaistaan toimitettuja aineistoja, joissa keskiössä ovat hankkeen/toiminnan tulokset, joilla on vaikuttavuutta ja, jotka palvelevat työelämän kehittämistä. Sarjassa voidaan myös julkaista akateemisten opinnäytetöiden pohjalta laadittuja ja kohderyhmälähtöisesti muokattuja tekstejä tai muita ammattikorkeakoulutuksen kannalta merkityksellisiä tutkimuksia.

OIVA oppimateriaalit
Sarjassa julkaistaan oppikirjoja ja muita vastaavia materiaaleja, joilla on kysyntää ja jotka tukevat ammatillista kasvua ja kehittymistä.

AATOS-artikkelit
Sarjassa julkaistaan asiantuntija-artikkeleita, jotka lisäävät ammatillisten asiantuntijoiden välistä ajantasaista keskustelua ja työyhteisöjen osaamista. Artikkelit julkaistaan verkossa.

Mikrokirjat
Metropolian julkaisemat mikrokirjat ovat mikroartikkeleista koottuja kokonaisuuksia. Lyhyissä mikroartikkeleissa kirjoittajat kiteyttävät ajatuksensa meneillään olevasta kehitystyöstä tai aloittavat keskustelun uudesta aiheesta.

Erillisjulkaisut
Metropolian erillisjulkaisut ovat erityisesti tutkimus- ja kehittämishankkeissa syntyneitä teoksia, kuten käsikirjoja, ammatillisia kirjoja, kehittämistyön tuloksia.

Rinnakkaistallenteet
Metropolia edistää avoimen tieteen periaatteita. Julkaisemme henkilöstömme kirjoittamia artikkeleita mahdollisuuksien mukaan rinnakkaistallenteina ammattikorkeakoulujen Theseus-julkaisuarkistossa.

Julkaisuarkisto
Tutustu myös aikaisemmissa sarjoissa ilmestyneisiin julkaisuihin (vuosina 2000-2009):

Ota yhteyttä

Julkaisusuunnittelija
Elina Ala-Nikkola
p. 050 401  3456
elina.ala-nikkola metropolia fi