Korkeakoulutetuille ja korkeakoulukelpoisille maahanmuuttajille on saatavilla paljon tietoa, palveluja ja mahdollisuuksia. Kokosimme SIMHE-palveluissa sinulle tiedonhaun tueksi kansainvälisiin asiantuntijoihin erikoistuneita vinkkejä seuraaviin aiheisiin liittyen:

Osaaminen ja tutkintojen tunnustaminen

Vaihtoehtoja opiskeluun ja osaamisen täydentämiseen

Suomen kielen osaamisen kehittäminen

Työnhaku ja työskentely Suomessa

Yrittäjyys

Kaipaatko tarkempaa apua? Sovi kanssamme henkilökohtaisen SIMHE-ohjauskeskustelun tai osallistu Guidance Generalia -ohjausluennollemme!

Osaaminen ja tutkintojen tunnustaminen

Miten ulkomainen tutkintoni tunnustetaan?

Tutkintojen tunnustamisella tarkoitetaan päätöstä siitä, millaisen kelpoisuuden ulkomailla suoritettu tutkinto antaa työtä tai opiskelupaikkaa haettaessa. Päätöksiä tekevät viranomaiset, oppilaitokset ja korkeakoulut sekä työnantajat.

Suomessa tutkintojen rinnastamisesta vastaa lähtökohtaisesti Opetushallitus.

Joillain aloilla tarvitaan kuitenkin suomalaisen viranomaisen vahvistama oikeus harjoittaa ammattia. Tarkista Opetushallituksen sivuilta, mitkä ammatit ovat säänneltyjä eli missä ammateissa tarvitset pätevyyden harjoittaa ammattiasi.

Jos ammattisi ei ole säännelty, tutkinnon tason rinnastaminen ei ole pakollista päästäksesi työskentelemään alallasi.

Yleisimmät säännellyt koulutusalat

Kasvatusala - Lisätiedot ja päätökset pätevyydestä: Opetushallitus

Sosiaali- ja terveysala - Lisätiedot ja päätökset pätevyydestä: Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto)

Aiemmin hankittu osaaminen osana uutta tutkintoa Suomessa

Tutustu tarkemmin aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen periaatteisiin alla osiossa Miten voin opiskella tutkinnon Suomessa.

Miten voin tunnistaa ja arvioida osaamistani?

Työnhaussa avainasemassa on se, että osaat kertoa, millaista osaamista sinulla on. Osaamistesi hahmottamiseen saat apua henkilökohtaisessa SIMHE-ohjauksessa.

Voit kuitenkin myös itse alkaa kartoittaa omia osaamisiasi. Lisäksi lähipiirisi, esimerkiksi perheesi, ystäväsi ja työtoverisi, voivat auttaa sinua hahmottamaan vahvuuksiasi. Yhtä lailla tärkeää on tunnistaa, mitä taitoja ja osa-alueita sinun on hyvä vielä kehittää päästäksesi uratavoitteisiisi.

Vinkkejä ja työkaluja osaamisen tunnistamiseen

Vaihtoehtoja opiskeluun ja osaamisen täydentämiseen

Miten voin opiskella tutkinnon suomalaisessa oppilaitoksessa?

Tietoa opiskelusta, tarjolla olevista tutkinnoista ja hakemisesta

Opetushallituksen ylläpitämässä Opintopolku-portaalissa löydät tiedot koulutusmahdollisuuksistasi, opintoihin hakemisesta ja ylipäänsä opiskelusta eri oppilaitoksissa Suomessa.

Oletko kiinnostunut hakemaan korkeakouluopintoihin? Tutustu SIMHE-palveluidemme Guidance Generalia -ohjausluentoihin. Tutustu myös International House Helsingin Newcomers' Guide -oppaaseen, jos olet muuttanut Suomeen hiljalleen!

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Suomessa korkeakoulussa opiskelevalla on mahdollisuus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä tai miten osaaminen on hankittu. Osaamisen tulee vastata tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman osaamistavoitteita.

Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi aiemmin suorittamiasi opintoja hyväksiluetaan tutkintoosi eikä sinun tarvitse opiskella jo osaamiasi sisältöjä uudelleen. Osaaminen voi olla myös esimerkiksi työn kautta hankittua.

AHOTista vastaa aina korkeakoulu, jossa suoritat tutkintoasi. AHOTin tavoitteena on tukea opiskelijan jatkuvaa oppimista ja tunnistaa aiemmin kertynyt osaaminen.

Opiskelutaitojen kehittäminen - korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Metropoliassa voit opiskella maahanmuuttajille tarkoitetussa korkeakouluopintoihin valmentavassa koulutuksessa. Koulutusta on tarjolla eri aloilla ja monialaisesti. Opinnot vahvistavat opiskelussa tarvittavia taitoja ja tutustuttavat sinut opiskeltavaan alaan. Samalla vahvistat myös alan opiskeluun vaadittavan ammatillisen suomen kielen osaamistasi. Opetuskieli on suomi ja pääsyvaatimuksena B1-osaaminen.

Myös muissa korkeakouluissa on vastaavia valmentavia koulutuksia. Tiedot löydät kunkin korkeakoulun verkkosivuilta.

Mistä löydän osaamistani täydentäviä koulutuskokonaisuuksia?

Esimerkiksi korkeakoulut tarjoavat erilaisia pätevöitymiskoulutuksia säännellyille ammattialoille sekä osaamista täydentäviä koulutuskokonaisuuksia. Tutustu mm. seuraaviin:

Miten voin suorittaa yksittäisiä opintoja ja mikä on avoin yliopisto/AMK?

Avoin korkeakoulutus - opiskele itsenäisesti

Avoin opetus ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa on kaikille avointa pohjakoulutuksesta, työkokemuksesta ja iästä riippumatta. Opetuskielinä on suomi, ruotsi tai englanti.

Avoimen korkeakoulutuksen opinnot ovat maksullisia. Covid-19-pandemian aikana kuitenkin usea korkeakoulu on tarjonnut avoimen opintoja ilmaiseksi työttömille ja lomautetuille. Tarkista päivitetyt linjaukset kunkin korkeakoulun sivuilta.

Tietoa avoimen ammattikorkeakoulun (AMK) tai yliopiston opinnoista on kunkin korkeakoulun omilla sivuilla. Huomioithan, että jokaisella oppilaitoksella on oma ilmoittautumis- ja maksukäytäntönsä.

Lue lisää avoimen korkeakoulutuksen opinnoista:

Avoin ammattikorkeakoulutus pääkaupunkiseudun läheisyydessä

Avoin yliopistokoulutus pääkaupunkiseudun läheisyydessä

 

Suomen kielen osaamisen kehittäminen

Suomen kielen opiskelumahdollisuudet

Vinkkejä itseopiskeluun

Työnhaku ja työskentely Suomessa

Mistä löydän apua työnhakuun Suomessa?

Työttömät työnhakijat saavat apua työn etsintään ja urasuunnitteluun oman asuinkuntansa työllisyyspalveluista ja TE-palveluista. Kannattaa myös seurata aktiivisesti erilaisia työnhakua tukevia tilaisuuksia ja tapahtumia esimerkiksi LinkedInissä.

Tutustu myös Metropolian henkilökohtaiseen SIMHE-ohjaukseen ja Guidance Generalia -ohjausluentoihin.

Työkaluja ja vinkkejä työnhakuun ja urasuunnitteluun

  • Europassi: Viiden asiakirjan kokonaisuus, jonka avulla voi esitellä osaamisensa ja pätevyytensä selkeällä ja helposti ymmärrettävällä tavalla
  • Urapolulla.fi: Työkalu oman urapolun suunnitteluun
  • InfoFinland.fi: Vinkkejä ja linkkejä työnhakuun ja työhakemuksen laatimiseen
  • International House Helsinki - Newcomers' Guide: tietoa työskentelystä ja työnhausta uusina pääkaupunkiseudulle muuttaneille
  • Lukuisilla työnvälitysyrityksillä on myös koottuna vinkkejä työhakemuksien laatimiseen ja työhaastatteluun valmistautumiseen - kannattaa perehtyä paikallisiin käytäntöihin!

Mistä löydän neuvoja työskentelyyn Suomessa?

On tärkeää tutustua käytäntöihin työelämässä, kun aloitat työskentelyn Suomessa. Tarkastele ja havainnoi työkulttuuria, kysy kysymyksiä työtovereilta ja etsi tietoa.

Yrittäjyys

Mistä saan tietoa oman yrityksen perustamiseen?

Pääkaupunkiseudulla sinulla on runsaasti palveluja käytettävissä. Aloita tutustumalla mm. seuraaviin:

Mistä löydän yrittäjyyteen liittyviä verkostoja?

Helsingin alue on yksi maailman kasvavista startup-keskuksista. Verkostojasi voit alkaa rakentaa muun muassa seuraavissa:

Tutustu muihin palveluihimme

Tietoa SIMHE:stä

Mistä SIMHE-palveluissa on kyse ja mitä muita vaihtoehtoja kansainvälisille asiantuntijoilla ja tulevaisuuden osaajilla on kanssamme? SIMHE-palveluissa saat apua koulutus- ja urapolkusi rakentamiseen Suomessa.

SIMHE-uraohjaus 

Henkilökohtaisessa ohjauskeskustelussa SIMHE-uravalmentajan kanssa kartoitat osaamistasi sekä sopivaa opiskelu- ja urapolkua sinulle, omiin tarpeisiisi perustuen.

Guidance Generalia -ohjausluennot

Guidance Generaliat ovat kaikille maahanmuuttajille avoimia luentoja. Aiheet auttavat sinua löytämään koulutusvaihtoehtoja ja kehittämään uramahdollisuuksiasi Suomessa.

Osaamisen tunnistaminen

Miten pääset alkuun omien osaamistesi tunnistamisessa? Metropolia tarjoaa myös tietyillä aloilla asiantuntijan tekemää osaamisen tunnistamisen palvelua rajatulle kohderyhmälle.

Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus

Haluatko hakea opiskelemaan suomen kielellä suomalaiseen ammattikorkeakouluun? Metropolia tarjoaa sinulle korkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta. Opetus on suomeksi.

Koulutusmahdollisuudet ja osaamisen täydentäminen

Haluatko opiskella suomen kieltä tai kehittää ammattialasi osaamista? Metropoliassa sinulla on laaja valikoima vaihtoehtoja yksittäisistä opintojaksoista kokonaisiin ohjelmiin ja tutkintoihin.