Arabia Turbiini Yrityshautomo

Yrityshautomo-ohjelmissa vahvistetaan yrittäjyysosaamista, kirkastetaan uusia yritysideoita ja kehitetään olemassa olevaa yritystoimintaa. Turbiini auttaa liiketoimintaideoita muuttumaan tiimeiksi, toiminimiksi ja kasvuyrityksiksi.

Arabia Turbiini toimii Arabian kampuksella.

Toiminnassa hyödynnetään kumppanuusverkoston osaamista. Tämä toteutuu yhteistyössä sparraajien, Metropolian asiantuntijalehtoreiden sekä pääkaupunkiseudun yritystoiminnan kehittämisen parissa toimivien yhteisöjen kanssa.

Osallistujat kirkastavat omaa osaamistaan ja yritysideaansa koko toteutuksen ajan. Turbiini yrityshautomo-opintojakson aikana käydään läpi muun muassa yrityksen perustamiseen liittyviä asioita aina kustannuslaskelmista, yritysmuotoihin ja oman asiakasryhmän tunnistamiseen. Tämän lisäksi yrittäjät eri aloilta kertovat uratarinoitaan.

Lähtökohtana on aito tekeminen, yhdessä ihmettely ja verkostojen luominen. Osallistujat saavat yhteisissä sessioissa syötteitä ja poimivat niistä omaan yritysideaansa oleelliset asiat. Esihautomossa työskennellään yhdessä eri alojen opiskelijoiden kanssa ja muodostetaan myös tiimejä. Tämä mahdollistaa monipuolista ajatusten vaihtoa ja toisten kannustamista.

Kenelle Turbiini on tarkoitettu:

 • Yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille
 • Sinulla on liiketoimintaidea, jota haluat työstää eteenpäin
 • Sinulla on tuore yritys, jonka kehittämiseen tarvitset tukea
 • Olet yritystoiminnan muutosvaiheessa (omistajanvaihdos)

Valmista yritysideaa ei tarvitse olla! Riittää, kun kiinnostusta yrittäjyyttä kohtaan löytyy.

Ilmoittaudu mukaan kulttuurialojen yhteiselle yrittäjyysopintojaksolle!

Kulttuurialojen yhteinen yrittäjyysopinto Perustetaan yritys (5op) järjestetään syksyn 2. periodilla.

Opintojakso on suunnattu ensisijaisesti opintojen loppuvaiheessa oleville omaa yritystoimintaa suunnitteleville opiskelijoille, joilla on oman alan yrittäjyysopinnot suoritettuna. Opintojaksolla käydään perusteellisesti läpi yrityksen perustamiseen ja alkuvaiheeseen liittyvät asiat. Sisällössä voidaan painottaa opiskelijan oman alan yritystoiminnan suunnittelua palvelevaksi erillisten moduulien avulla.

Perustetaan yritys (5op) kuuluu Turbiini kampusinkubaattorin yrittäjyysopintojen tarjontaan.

Arabia Turbiini Yrittäjyysopintojakso - KM00FJ37-3001

Ilmoittautuminen on nyt auki Omassa:

 • Opintojakson nimi: Turbiini Arabia Yrityshautomo
 • Opintojakson tunnus: KM00FJ37-3001
 • Ajankohta syksy 2023
 • Paikka: XR-Center, Arabian kampus

Osaamistavoitteet:

 • Opiskelija osaa perustaa yrityksen ja kehittää sen yritysideaa ja liiketoimintasuunnitelmaa.
 • Opiskelija osaa suunnitella yrityksen rahoitusta ja arvioida sitä kannattavuuden näkökulmasta.
 • Opiskelija tuntee eri yritysmuotoja ja osaa valita niistä soveltuvimman omalle yritykselle.
 • Opiskelija tuntee keskeisiä verotus- ja vakuutuskäytäntöjä sekä yrityksen keskeiset lakisääteiset tehtävät ja osaa huomioida ne omassa yritystoiminnassaan.

Sisältö

Toteutuksen sisältö räätälöidään opiskelijan oman alan yritystoiminnan suunnittelua palvelevaksi.
Opiskelija sopii ohjaavan yrittäjyysopettajansa kanssa, mitkä moduulit hän suorittaa ja miten.

Moduulit:

Päivittyy.

Edeltävät opinnot

Opiskelijalla tulee olla oman tutkinnon mukaiset yrittäjyysopinnot käytynä tai vastaavat tiedot ja taidot