Turbiini yrityshautomo on Metropolian operoima toimintamalli, joka tukee aloittavia startup-yrityksiä pääkaupunkiseudulla sekä toimii esihautomona ja hautomona opiskelija- sekä tutkimuslähtöisille yritysideoille. Turbiini auttaa liiketoimintaideoita muuttumaan tiimeiksi, startup-yrityksiksi ja kasvuyrityksiksi yhteistyössä pääkaupunkiseudun startup-ekosysteemin kanssa.

Myyrmäki Turbiini toimii Myyrmäen kampuksella

Toiminnassa hyödynnetään kumppanuusverkoston osaamista. Tämä toteutuu yhteistyössä sparraajien, Metropolian asiantuntijalehtoreiden sekä pääkaupunkiseudun yritystoiminnan kehittämisen parissa toimivien yhteisöjen kanssa. Mallia ja hyviä kokemuksia on saatu Myllypuron kampuksen Turbiini-toiminnasta ja Turbiinin esihautomo-ohjelman menestyksekkäästä toteutuksesta jo useamman kerran.

Myyrmäessä totutettava Turbiini Yrityshautomo -opintojakso kannustaa yrittäjyyteen ja tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden ideoida ja kehittää omaa liikeideaansa yhdessä eri alojen opiskelijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Lähtökohtana on yhdessä kehittäminen ja kehittyminen, henkilökohtainen sparraus ja verkostojen luominen samalla kun yrittäjyyteen liittyvät tiedot ja taidot karttuvat.

Yrittäjyys voi olla sinunkin tulevaisuutesi!

Myyrmäki Turbiini Yrityshautomo -opintojakso

Myyrmäen Turbiini Yrityshautomo on 10 opintopisteen vapaasti valittava opintojakso, jolle ovat tervetulleita kaikki yritystoiminnasta kiinnostuneet Metropolian amk-  ja yamk- tutkinto-ohjelmien opiskelijat sekä myös avoimen amk:n kautta opiskelevat henkilöt.

Myllypuro Turbiini Yrityshautomon tapaamiset tiistaisin ja torstaisin klo 9.00 - 12.00 Myyrmäen kampuksella, Leiritie 1, Vantaa.

Seminaarit, joihin osallistuu eri asiantuntijavieraita, järjestetään sekä kampuksella että online.

Osallistujilla on mahdollisuus saada omiin liike- ja yritysideoihinsa henkilökohtaista sparrausta ja neuvontaa.

Ohjelma 17.1. - 11.03.2022

Ti 18.1 Orientaatio (työpaja)

 • Ohjelma, aikataulu, tehtävät

 • Mitä yrittäjyys on?

 • Liikeideoiden esittely ja kehittely

 To 20.1 Yrittäjyyden erilaiset työkalut ja menetelmät (työpaja)

 • Asiakkuuden kehittäminen

 • Ketterä kehittäminen

 • Liiketoiminnan mallintaminen

Ti 25.1. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen (työpaja)

 • Liiketoimintasuunnitelman osien läpikäynti ja aloitus 

 • Ympäristö- ja kilpailija-analyysi

To 27.1. Liiketoiminnan mallintaminen (työpaja)

 • Liiketoiminnan mallintaminen ja sen eri osa-alueiden työstäminen

 • Business Model Canvas

 • Problem / Solution Fit & Product / Market Fit

Ti 1.2. Asiakasymmärrys- ja tarpeet (työpaja)

 • Asiakashaastattelun simulointi ja haastattelurungon laatimista

 • Customer Discovery & Interviews

 To 3.2. Immateriaalioikeudet, tekijänoikeudet ja patentit

Ti 8.2 Yrityksen talous (työpaja)

 • Kustannuslaskelmat ja hinnoittelu

 • Talouden perustunnusluvut

 • Yritysrahoituksen perusteet

To 10.2. Yritysten toimintaympäristö ja verkostot

 • Neuvontapalvelut ja tuki- ja kumppanuusverkostot

 • Yrittäjyystarinoita

Ti 15.2. Yritysmuodot, lainsäädäntö ja työantajan velvoitteet

 • Yritysmuodon vaihtoehdot ja valinta 

 • Yrityksen jatkaminen - omistajavaihdos

 • Yritystoiminnan aloittamiseen liittyvät toimenpiteet ja velvoitteet

 • Vakuutukset 

 • Yrityslainsäädäntö 

 • Osakkuussopimus 

To 18.2. Digialustat yrittäjän apuna ja yritystoiminnan käynnistäminen

Ti 1.3. Markkinointi 1

 • Asiakaslähtöinen tuotteistaminen ja palvelumuotoilu

 • GDPR asiat

 • Osallistujien esitykset: Yrittäjän haastattelu välitehtävä 

 To 3.3. Markkinointi 2 (työpaja)

 • Digitaaliset kanavat

 • Somevaikuttaminen

Ti 8.3 Oman yritysidean pitchaus  -  Kenraaliharjoitus (työpaja)

To 10.3. Finaali - Oman yritysidean esittely, Myyrmäen kampus

Lisätietoja

Kaija Haapasalo
kaija.haapasalo [at] metropolia.fi
p. 0400 988 529

Tallennettu 13.10.2021 - 09:40