Metropolian brändi ja graafinen ohjeistus

Metropolian ratkaisijakorkeakoulu-brändi

Ihmiset ja maailma tarvitsevat uusia ratkaisuja: Painimme päivittäin erilaisten haasteiden kanssa. Yksi luo inhimillisempää vanhustenhoitoa, toinen taklaa yrityksen kannattavuushaasteita data-automaation avulla. Kolmas pyrkii vähentämään liikenteen päästöjä, neljäs kehittää kestävämpiä vaatteita pikamuodin korvaajaksi. Olipa sitten kyse oman arjen sujuvuudesta tai ilmastonmuutoksen torjunnasta, tarvitsemme tuoretta ajattelua, uusia ideoita ja innovaatioita sekä rohkeita kokeiluja. Me Metropoliassa haluamme olla alusta kaikelle tälle.

Poikkialainen ajattelu ja rohkeat kokeilut ratkaisujen ytimessä: Panostamme poikkialaiseen ajatteluun, jossa ilmiöitä tarkastellaan monelta kantilta – ratkaisijakorkeakoulussamme kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan nykyiset ja tulevat osaajat yhdistävät voimansa. Jotta voimme kiihdyttää uusien ratkaisujen syntymistä, meillä oivalluksesta kokeiluun siirrytään ripeästi. Kampuksemme tarjoavat modernit puitteet niin opiskelijoille, yrityksille kuin muille toimijoille pilotoida uutta.

Tiukasti kiinni työelämässä: Haluamme, että meillä syntynyt osaaminen pääsee todella lentoon. Siksi meillä opitaan, tutkitaan, kehitetään ja innovoidaan tiiviisti yhdessä työelämän kanssa. Otamme mieluusti mukaan myös kaupunkilaisia ja lähellämme olevia yhteisöjä. Olemme maan suurin ammattikorkeakoulu ja toimimme pääkaupunkiseudulla, missä elinkeinoelämä on vireimmillään – siksi meiltä on lyhyt matka työelämään – ja työelämästä on lyhyt matka meille uuden oppimisen äärelle.

Slogan: Kun haluat ratkaisijaksi

Tutustu Metropolian graafiseen ohjeistukseen

Graafinen ohjeisto kertoo, miten Metropolia Ammattikorkeakoulun visuaalista linjaa noudatetaan sekä valtakunnallisessa markkinointiviestinnässä ja tiedotuksessa että sisäisessä viestinnässä. Ohjeiston tarkoitus on varmistaa visuaalisen identiteetin toteutuminen kaikessa Metropolian tuottamassa viestinnässä. Ohjeistus kattaa keskeiset yritysilmeeseen ja tunnukseen liittyvät päätökset ja linjaukset.

Tavoitteet ja soveltaminen

Tämän ohjeiston avulla voidaan tuottaa materiaalia Metropolian viestintään. Ohjeisto toimii visuaalisen suunnittelun ja tuotannon käsikirjana ja sitä tulee käyttää aina väri-, kuva- ja typografisia valintoja tehtäessä.

Metropolian oranssiharmaa tunnus.

Lue Metropolian tunnuksen käyttöohjeistus ja lataa tunnus logopankista

Lue Metropolian typografian käyttöohjeistus

Lue Metropolian värien käyttöohjeistus

Lue Metropolian kuvien käyttöohjeistus

Lisätietoa

Metropolian viestintäpalvelut, marketing [at] metropolia.fi (marketing[at]metropolia[dot]fi)