Metropolian brändi lyhyesti

Perusviestimme on olla energisoiva kumppani. Olemme uudistaja ja suunnannäyttäjä: Inspiroimme, luomme uutta ja kehitämme yhteiskuntaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa – kannustaen ja haastaen. Olemme avoin yhteisö, jota on helppo lähestyä: Suuresta koosta huolimatta olemme avoin ja ihmisläheinen yhteisö. Ymmärrämme metropolialueen monimuotoisuuden ja jatkuvan liikkeen sekä erilaisten yhteisöjen ja yksilöiden muuttuvat tarpeet. 

Toimimme eettisesti ja moraalisesti vastuullisesti. Kannamme taloudellista ja ympäristövastuuta. Saamme aikaan tuloksia, joilla on merkitystä yksilölle ja yhteiskunnalle.

Tutustu Metropolian graafiseen ohjeistukseen

Graafinen ohjeisto kertoo, miten Metropolia Ammattikorkeakoulun visuaalista linjaa noudatetaan sekä valtakunnallisessa markkinointiviestinnässä ja tiedotuksessa että sisäisessä viestinnässä. Ohjeiston tarkoitus on varmistaa visuaalisen identiteetin toteutuminen kaikessa Metropolian tuottamassa viestinnässä. Ohjeistus kattaa keskeiset yritysilmeeseen ja tunnukseen liittyvät päätökset ja linjaukset.

Tavoitteet ja soveltaminen

Tämän ohjeiston avulla voidaan tuottaa materiaalia Metropolian viestintään. Ohjeisto toimii visuaalisen suunnittelun ja tuotannon käsikirjana ja sitä tulee käyttää aina väri-, kuva- ja typografisia valintoja tehtäessä.

Metropolian logo.

Lue Metropolian tunnuksen käyttöohjeistus ja lataa tunnus logopankista

Lue Metropolian typografian käyttöohjeistus

Lue Metropolian värien käyttöohjeistus

Lue Metropolian kuvien käyttöohjeistus

Tapamme puhua

Olemme energisoiva kumppani. Tämä lupaus näkyy kaikessa toiminnassamme ja metropolialaisten tavassa viestiä; puheissa, eleissä ja tekstissä.

Lupaukseemme sisältyy, että meitä on helppo ja mutkaton lähestyä. Tapamme puhua on epämuodollinen, empaattinen ja kannustava sekä samalla rehellinen ja selkeä. Ilmaisemme itsemme ymmärrettävästi ja kirkkaasti, emmekä piilota viestiämme ammattikielen taakse.

Viestimme avoimesti ja elävästi, mikä innostaa yhä useampia ihmisiä, yhteisöjä ja yrityksiä yhteistyöhön kanssamme. Ihmisläheisyys, rohkeus ja oivaltamisen ilo erottaa meidät myös viestinnässä monista muista alan toimijoista.

Olemme ylpeitä osaamisestamme ja teemme sen puheessa näkyväksi. Erityisen ylpeitä olemme siitä, että osaamisestamme hyötyvät opiskelijat, asiakkaat, sidosryhmät ja yhteiskunta.

Lisätietoa

Metropolian viestintäpalvelut, webmaster [at] metropolia.fi