Sirkus! Näyttely lasten sanoin ja kuvin

Aika
3.3.2023 - 31.5.2023
Hinta

Maksuton.

Tapahtuman aihetunniste
  • #metropolia
  • #kulttuurihyvinvointi
  • #hymykylä

Tervetuloa tutustumaan taidenäyttelyyn lasten sanoin ja kuvin!

Esillä olevat teokset ovat 5-6-vuotiaiden myllypurolaisen päiväkoti Myllynrattaan Matkailijat-esiopetusryhmän lasten toteuttamia.

Esillä on kuvataidetta ja niihin liittyviä lasten kertomia tarinoita. Teokset on toteutettu yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun varhaiskasvatuksen sosionomiopiskelijoiden kanssa opintojaksossa Pedagoginen toiminta varhaiskasvatuksessa, 10 op.

Esikouluryhmän kanssa tehdyssä projektissa opiskelijat pääsivät kokeilemaan monia opintojaksolla saatuja oppeja käytännössä lasten kanssa. Projektia ohjasivat lehtorit Seija Mäenpää ja Satu Hakanen.

HyMy-kylässä esillä olevassa näyttelyssä on lasten tekemiä vahaliitu- ja akvarelliteoksia sekä niihin liittyviä lasten omia kertomuksia. Teemana näyttelyssä on sirkus.

Projektiin kuului lisäksi opiskelijoiden tekemä sirkustarina, jonka pohjalta he toteuttivat samalle lapsiryhmälle Metropolian liikuntasaliin Sirkus Myllypuro -seikkailun, jossa oli muun muassa yhteisleikkejä, liikuntaratoja ja lentävän sirkusteltan rentoutusta!

Näyttely on maksuton ja siihen voi tutustua Myllypuron kampuksella arkisin klo 7.30-21.00. Kampus sijaitsee aivan metroaseman vieressä ja HyMy-kylä on kampuksen katutasossa.

Taidenäyttely on esillä Metropolia Ammattikorkeakoulun HyMy-kylässä toukokuun 2023 loppuun asti.


Taidenäyttely on osa Metropolian tekemää työtä kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi.
Ota yhteyttä: kulttuurihyvinvointi [at] metropolia.fi (kulttuurihyvinvointi[at]metropolia[dot]fi)