Anna-Stina Tähkävuori rakentamisen innovaatiojohtajaksi

9.9.2021 - 14:15

Metropolian Tieto-ohjattu rakentaminen -innovaatiokeskittymän johtajaksi on valittu insinööri (ylempi AMK) Anna-Stina Tähkävuori. Hän aloittaa tehtävässään 1.10.2021.

Tähkävuori on koulutukseltaan rakennusinsinööri (AMK) Metropoliasta sekä insinööri (ylempi AMK) Hämeen ammattikorkeakoulusta. Hän on työskennellyt rakennusteollisuudessa infra- ja toimitilasektorilla lähes kymmenen vuotta niin työnjohto- kuin rakennuttamistehtävissä suunnittelun ohjauksessa ja projektinjohdossa. Tähkävuori on lisäksi toiminut Jätkäsaari Smart Mobility -hankkeen projektipäällikkönä Metropolian Älykäs liikkuminen -innovaatiokeskittymässä vuosina 2019-2021.

Innovaatiojohtajan vastuulla on Tieto-ohjattu rakentaminen -innovaatiokeskittymän strategialähtöinen kehittäminen sekä verkosto- ja ekosysteemiyhteistyön rakentaminen. Lisäksi tehtävänä on kehittää Metropolian kampusten tutkimus- ja innovaatiotoimintaa yhteistyössä jatkuvan oppimisen toimintojen kanssa.

”Rakennusala on valtavassa murroksessa ja haasteita riittää niin taloudellisen, ekologisen kuin sosiaalisenkin vaikuttavuuden näkökulmasta. Teknologian kehityksen ja erilaisten digitaalisten työkalujen avulla on mahdollista ratkaista rakennetun ympäristön toimialaan liittyviä haasteita mutta ennen kaikkea tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti. Alkuun tavoitteeni on syventyä Metropolian monipuoliseen osaamistarjontaan, käynnissä oleviin hankkeisiin ja luoda kumppanuusverkosto uusien TKI-hankkeiden toteuttamiseksi. Odotan innolla tulevaa yhteistyötä niin uusien kuin vanhojen tuttujen kollegoiden sekä kaikkien yhteistyökumppaneiden kanssa”, kertoo Tähkävuori.

”Lisäksi minua kiehtoo valtavasti se, millaisia tarpeita tulevaisuuden osaajilta vaaditaan ja miten TKI-toiminnan avulla voidaan edistää opiskelijoiden työelämäyhteistyötä. Myös näihin teemoihin tulen keskittymään uudessa tehtävässäni.”

Anna-Stina Tähkävuori

Tieto-ohjattu rakentaminen -innovaatiokeskittymän johtajan tehtävään oli 12 hakijaa.

Anna-Stina Tähkävuori on kestävän, läpinäkyvän ja tasa-arvoisen rakentamisen puolestapuhuja. Katso Tähkävuoren puheenvuoro Metropolian TEDx -tapahtumassa keväällä 2021: Mikä on naisen paikka työmaalla?

Innovatiivisia ratkaisuja tulevaisuuteen - yhdessä tehden: tutustu Metropolian viiteen innovaatiokeskittymään

Lisätietoja:

TKI-johtaja
Anna-Maria Vilkuna
etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]metropolia[dot]fi)
Anna-Maria Vilkuna Metropolian People Finderissa